Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel Allianz, Jakub Strnad


			Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel Allianz, Jakub Strnad
21.12.2015 Spektrum

Jako každý rok, i letos naše redakce oPojištění oslovila přední osobnosti českého pojistného trhu, aby svým pohledem zhodnotily rok 2015 z pohledu vývoje pojistného trhu a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2016. Za uplynulý rok 2015 byla nejdůležitější událostí asi změna zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která se však nekonala.

Tentokrát na otázky odpovídá generální ředitel Allianz, Jakub Strnad.

1) Můžete v krátkosti zhodnotit změny, které se na trhu tento rok staly a jaký měly dopad na pojišťovny i trh?

Zásadní změny roku 2015, týkající se životního pojištění a jeho regulace, se bohužel nestaly. Shodnout se na tom, co je ideální regulace, je těžké. Nejlepší by bylo, kdybychom dokázali naše služby nabízet tak, aby žádnou regulaci nepotřebovaly a byly vždy nabízeny ve prospěch klienta. Situace se ale dostala příliš daleko a určitá míra regulace už je nutná. A protože si myslím, že jakékoliv řešení je lepší, než žádné, doufám, že se uskuteční v roce následujícím.

2) Jak se bude pojišťovnictví vyvíjet v roce 2016?

Budoucnost vidím ve větší transparentnosti při popisu našich produktů a služeb. Jak po formální stránce, kdy věřím v její digitalizaci, tak i po stránce obsahové, kdy musíme výrazně zjednodušovat informovanost vůči klientům. S tím už jsme ostatně v Allianz začali.

3) Jak Vaše společnost bojuje s pokulhávající finanční gramotností klientů?

Podporujeme osvětu a vzdělávání, ale také tomuto trendu musíme jít naproti. Ani základní finanční gramotnost totiž nedokáže vyřešit složitost dnešních produktů. Našim úkolem je proto komunikaci týkající se produktů a služeb výrazně zjednodušit a oba tyto procesy k sobě přiblížit.

Allianz

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.