Pojišťovnictví v roce 2016: prof. Jaroslav Daňhel


			Pojišťovnictví v roce 2016: prof. Jaroslav Daňhel
29.12.2015 Spektrum

Jako každý rok, i letos naše redakce oPojištění oslovila přední osobnosti českého pojistného trhu, aby svým pohledem zhodnotily rok 2015 z pohledu vývoje pojistného trhu a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2016. Za uplynulý rok 2015 byla nejdůležitější událostí asi změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která se však nekonala.

Tentokrát na otázky odpovídá prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc..

1) Můžete v krátkosti zhodnotit změny, které se na trhu tento rok staly, a jaký měly dopad na pojišťovny i trh?

Rok 2015, zlepšení ekonomicko-legislativního rámce pro pojistný trh, příliš nepřál. V létě to byla úsměvná, naštěstí neschválená senátorská iniciativa zregulovat „marži" pojišťoven licencovaných pro povinné ručení, následovala peripetie kolem legislativní úpravy pojištění cestovních kanceláří a vše vyvrcholilo zamítnutím novely zákona o pojišťovnictví, jehož hlavním cílem bylo harmonizovat legislativu EU s naší, k tomu dojde od počátku ledna, kdy unijní směrnice začne platit bez transpozice do českého práva, takže po určitou dobu bude české pojišťovnictví podléhat ustanovení dvou právních norem.

2) Jak se bude pojišťovnictví vyvíjet v roce 2016?


Vnitřek odvětví se bude muset úspěšně vypořádat s implementací regulatorního projektu Solvency II, vnější ekonomické prostředí by mělo působit na pojišťovnictví prorůstově, ekonomika se zvedá a ekonomické subjekty opouštějí krizovou strategii zadržování peněžních prostředků, složitější situace zřejmě přetrvá v životním pojištění, i když dojde ke konsenzu ohledně odměňování získatelů, okolní ekonomické prostředí se v nejbližší době asi nezlepší, problém zůstane v nízké výnosnosti finančních trhů.


3) Jak by měl pojistný trh podle Vás bojovat s nedostatečnou finanční gramotností klientů?


Problém asi nepůjde vyřešit ze dne na den. Z prostředí školství mám pocit, že finanční gramotnost se v obecné rovině zlepšuje. Pojišťovnictví může napomoci k přímému zlepšení gramotnosti a informovanosti zejména na pracovištích styku s klienty.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články