Troufalý podvod: Firmě P&R chybí 1 milion kontejnerů


			Troufalý podvod: Firmě P&R chybí 1 milion kontejnerů

Společnost P&R byla kdysi největším pronajímatelem lodních kontejnerů na světě. Po jejím úpadku odhalil nyní insolvenční správce, že investoři nakoupili od P&R jako kapitálovou investici zhruba 1,6 mil. kontejnerů, ale v provozním stavu bylo naposledy jen 618 000 kontejnerů. Státní zastupitelství v Mnichově I proto šetří, zda dřívější či současné vedení společnosti případně nespáchalo podvod.

Vyhodnocení získaných informací potvrdilo prvotní domněnky, že současný počet kontejnerů, jež jsou k dispozici nebo jsou pronajaty, je mnohem menší než počet kontejnerů od čtyřech německých společností, které byly prodány investorům. Opravdu schází asi jeden milion z 1,6 mil. kontejnerů, které společnost P&R prodala investorům.

Zhruba přes 51 000 investorů investovalo 3,5 mld. eur do různých německých firem společnosti P&R. Pokud by se podezření potvrdilo, tak by to byl největší investiční podvod v dějinách Spolkové republiky Německo. Klienti společnosti P&R plně důvěřovali, jelikož od šedesátých let minulého století až do jara 2018 vyplácela pravidelně korektní částky.


Mohlo by vás zajímat: GDPR je tady. V Česku o něm neví pětina firem


Podnikatelský model společnosti P&R byl docela jednoduchý: Investoři zakoupili přes různé prodejní kanály kontejner od rozličných firem společnosti P&R a současně jej pronajali této společnosti. Po uplynutí smlouvy odkoupila společnost P&R kontejnery zpět za předem stanovenou kupní cenu a dále je zhodnocovala. Z informací uveřejněných ve sdělovacích prostředcích vyplývá, že P&R měla údajně nabízet zastaralé kontejnery jako nové zboží a dokonce i ty, které vlastně neexistovaly.

Insolvenční správce bude nyní přesně zkoumat, kdy vznikly předpoklady, které zavazovaly k podání insolvenčního návrhu, a zda byl vedením společnosti dodržen termín stanovený zákonem. Jestliže tento termín nebyl dodržen a pokud byly po tomto termínu ještě realizovány platby, tak by je vedení společnosti muselo vrátit do insolvenční podstaty.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re chce více obchodů v Africe


Pokud jde o vztah této kauzy k pojištění, je možné si položit řadu otázek. Například jakou roli hrálo pojištění ve smlouvě mezi investorem a společností P&R či zda měl investor možnost si případně skrze pojištění kontrolovat svoji investici. Je jasné, že nyní se ještě analytici k hlubší analýze případu nedostali, neboť se soustřeďují na otázky spojené s investičním podvodem. Jedna věc se v zásadě již vyjasnila.

Existovala totiž domněnka, že negativní roli v tomto případě mohli sehrát investiční zprostředkovatelé. Ekonomické kalkulace však ukázaly, že provize nebyly v porovnání s jinými investicemi nějak výjimečné a že agresivní prodej se v podstatě nekonal. Na základě toho by se tato kauza neměla nějak negativně odrazit na vztahu veřejnosti ke zprostředkovatelům včetně pojišťovacích.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články