Pojistný podvod: Rekordní úlovek detektivů Allianz


			Pojistný podvod: Rekordní úlovek detektivů Allianz
12.3.2018 Spektrum, Produkty

Pryč jsou časy, kdy pojistným podvodům vévodily jen škody na vozidlech. Detektivové Allianz pojišťovny odhalili rozsáhlý pojišťovací podvod s vodovodními škodami, v rámci kterého se organizovaná skupina podvodníků napojila na likvidátory pojišťovny.

Rozsáhlá kauza pojišťovacích podvodů fungovala tak, že organizátoři vyhledávali klienty pojišťovny, které zapojili do zinscenování fingovaných vodovodních škod. Následně, organizátoři za klienta oznámili vymyšlenou pojistnou událost přes web a úkolem zainteresovaného likvidátora bylo už jen dodat do škody fotodokumentaci z jiného případu a zaslat na smluvený bankovní účet pojistné plnění.

„V září 2013 detektivové při provádění systémových kontrol pojali podezření, že jeden z likvidátorů Allianz pojišťovny vědomě manipuloval s fotodokumentací v několika pojistných událostech. To odstartovalo šetření rozsáhlého případu interních a externích podvodů ve spojitosti s vodovodními škodami,“ vysvětluje šéf detektivů Allianz pojišťovny Michal Vlk a dodává: „Zahájili jsme šetření u všech škod, které dotyčný likvidoval. V rámci toho jsme zjistili, že fotky neodpovídají místu pojištění, a že pocházejí z jiné události. Stejné fotografie se navíc objevily i v pojistných událostech jiných pojišťoven.“


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: podvedeniklienti.cz


Detektivové Allianz důkladně prověřili 1150 pojistných událostí vodovodních škod, které vznikly v období od roku 2009 do roku 2013, a to jak formou podrobné analýzy veškeré dokumentace jednotlivých škod, tak i samotným vyšetřováním v terénu. Díky tomu se podařilo odhalit rozsáhlou skupinu pachatelů pojistných podvodů, kteří mohli připravit pojišťovnu až o 50 milionů korun.

V této kauze detektivové úzce spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení po celé 4 roky a výsledkem je prozatím 21 pravomocně odsouzených osob z celkového počtu 29 obviněných a ze strany pachatelů bylo zatím pojišťovně vráceno neoprávněné vyplacené pojistné plnění ve výši 5,2 milionů korun.


Mohlo by vás zajímat: Allianz 2017: Výsledky umožňují zvýšit dividendu o 5 %


Gang využíval tzv. „bílé koně“ či „mrtvé duše“, tedy osoby, které měly zakrýt skutečného organizátora podvodu. O pojistné plnění se pak podvodníci převážně dělili v podílu 1/3 klient a 2/3 organizátoři.

„Pojišťovna Allianz disponuje profesionálními moderními mechanismy, které dokáží odhalit pojistné podvody – a to i v rámci lidí z vlastních řad. Někteří klienti jsou přesvědčení o tom, že pojišťovny disponují těmito nástroji, aby pojišťovna nemusela vyplácet pojistné plnění. To je ale naprostý omyl. My se řídíme filozofií, že vyplacené finanční prostředky nepatří do rukou podvodníkům, ale našim férovým klientům, kteří se ocitnou v tíživé situaci a rozkrytí této spletité organizované kauzy je toho důkazem,“ říká Michal Vlk.

ČAP: Pojišťovny odhalily v roce 2017 podvody za 1,23 miliardy

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven  prověřily v roce 2017 celkem 18 141 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v úhrnné hodnotě 1,23 mld. Kč. V roce 2017 převládly odhalené pojistné podvody v oblasti pojištění vozidel, o rok dříve dominovaly podvody u pojištění osob.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojišťovny odhalily podvody za 1,23 miliardy


Pravděpodobnost odhalení pojistného podvodu v loňském roce podle údajů ČAP opět vzrostla z důvodu zvyšování intenzity boje proti tomuto druhu kriminality. Pojišťovny v roce2017 prošetřily o 13 % více pojistných událostí a prokázaly o 1 % větší finanční objem pojistných podvodů. Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu narostla ze 146 000 Kč na 163 000 Kč, což představuje významný nárůst, o 11 %.

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění (2017)

Obor pojištění

Počet případů

(ks)

Meziroční změna

Výše prokázané hodnoty (v tis. Kč)

meziroční změna

Pojištění vozidel

7 923

137 %

360 853

109 %

Pojištění majetku

1 924

109 %

396 558

89 %

Pojištění odpovědnosti

907

109 %

267 152

112 %

Pojištění osob

7 387

96 %

205 754

102 %

Celkem

18 141

113 %

1 230 316

101 %

Zdroj: ČAP

Zdroj: Allianz pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články