Unikátní žebříček: Největší světové zajišťovny 2016


			Unikátní žebříček: Největší světové zajišťovny 2016

Pojišťovací činnost si lze stěží představit bez zajištění. Na českém pojistném trhu sehrály zajišťovny klíčovou roli například při likvidaci pojistných událostí způsobených extrémními povodněmi v roce 1997 i 2002. Výběr vhodné zajišťovny patří určitě mezi strategická rozhodnutí každé pojišťovny.

Je tedy nezbytné činnost a výsledky zajišťoven monitorovat a analyzovat. V tomto směru může posloužit jako signální informace i ranking, tj. pořadí největších 50 zajišťoven ve světě v roce 2016, který zveřejnila počátkem září 2017 auditorská a poradenská společnost A. M. Best.

A. M. Best uvádí, že v roce 2016 došlo v pořadí zajišťoven k určitým posunům. Hlavní je změna na prvním místě, které v roce 2016 zaujala Swiss Re, a vystřídala tak zajišťovnu Munich Re. Ke změně na prvních třech pozicích došlo poprvé od roku 2010. Top desítku pak opustily zajišťovny PartnerRe Ltd. a Everest Re Group Ltd.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2016 v Česku dle oPojištění.cz


A. M. Best při tvorbě pořadí vycházel ze zveřejněných rozvah jednotlivých zajišťoven v národních měnách, takže byl nezbytný přepočet na USD. Žebříček byl sestaven podle výše hrubého předepsaného zajistného v roce 2016. Podle tohoto ukazatele se Top desítka zajišťoven podílela na celkovém zajistném Top padesátky zhruba 70 %.

A. M. Best zohledňoval v rámci dané pojišťovací a zajišťovací skupiny i proporci mezi zajistným a pojistným. Jelikož například u Munich Re činil podíl primárního (pojišťovacího) obchodu více než 30 % celkového hrubého předepsaného pojistného, tak pojistné bylo vyloučeno a nebylo zahrnuto do výsledku Munich Re, který je prezentován v níže uvedené tabulce.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Výše škody na zdraví v POV stále roste


U Swiss Re činil podíl pojistného asi 15 % na celkovém jejím výsledku, takže tato úroveň pojistného nebyla odečítána jako v případě Munich Re. A. M. Best vycházel z toho, že podíl zajištění nesmí být nižší než 75 %. Takový metodický postup umožňuje konstatovat, že v tomto případě je lépe hovořit spíše o dvou velmi silných a srovnatelných zajišťovnách na prvním a druhém místě než dělat nějaké hlubší závěry z jejich pořadí v roce 2016. Aplikovaná metodika A. M. Best  stála i za jinými posuny v žebříčku, například pokud jde o pokles Everest Re Group Ltd. z Top desítky na čtrnácté místo.

A. M. Best odhadoval, že světové zajišťovnictví mělo v roce 2016 kapitálovou kapacitu ve výši 425 mld. USD, z toho na tzv. alternativní kapitál připadalo 80 mld. USD. 

50 největších zajišťoven ve světě v roce 2016 podle hrubého zajistného (mld. USD)

Zajišťovny 20161)        převzato vždy z příslušné rozvahy                                                                              Zdroj: A. M. Best 
2)        jen neživot

Poznámky:
a) vlastní kapitál/fondy – převzato z rozvahy; v případě skupin vlastní kapitál celkem. Proto u Berkshire Hathaway uvedena hodnota 286,4 mld. USD.
b) ve výše uvedené  tabulce jsou zahrnuty jen vybrané ukazatele.  A.M. Best zveřejnil hodnoty i některých dalších ukazatelů.
c) někteří odborníci nepokládají ukazatele hrubého (a čistéto) zajistného za vhodné pro sestavování žebříčku zajišťoven.

Zdroj: Versicherungswirtschaft, A. M. Best

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články