UNIQA: Andreas Brandstetter prezidentem Insurance Europe


			UNIQA: Andreas Brandstetter prezidentem Insurance Europe

Koncem května byl v Madridu na funkční období tří let zvolen do čela zájmového svazu Insurance Europe Andreas Brandstetter, CEO evropského koncernu UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni.

Andreas Brandstetter byl zvolen prezidentem zájmového sdružení evropských pojistitelů a zajistitelů Insurance Europe na valné hromadě 24. května v Madridu. Mandát obdržel do roku 2021.

Insurance Europe vede především intenzivní dialog se zástupci různých významných institucí ve strukturách Evropské unie. Vedle Evropského parlamentu a jeho členů má čilé kontakty zejména s komisaři pro finanční trh, ochranu spotřebitelů a vnitřní trh. Spolupracuje s pracovními skupinami při Evropské radě.


Mohlo by vás zajímat: Zdeňka Indruchová: Pojišťovna roku zvyšuje renomé celého trhu


V tom hodlá Andreas Brandstetter pokračovat. Současně naznačil hlavní priority pro další období: „Osobně vidím vedle nadcházejícího bilancování poznatků ze Solvency II a nezbytných adaptací regulatorních předpisů ještě dvě další zásadní témata pro příští období: jednak je to balík problémů složený z panujícího celoevropského podpojištění v oblasti přírodních katastrof, ale i v zabezpečení na penzi a kybernetických rizicích, a dále otázky spojené s náležitým nakládáním s klientskými daty v digitální době.“ 

Podpojištění pro případ přírodních katastrof je podle něj celospolečenské riziko. „Vedlo k tomu, že jen v minulém roce způsobily živly škody v úhrnné výši 280 miliard EUR, ale pouze jednu třetinu uhradilo pojištění.“ Enormní nebezpečí spatřuje Brandstetter i v sociální oblasti: „Podpojištění v penzijním zabezpečení znamená nezodpovědné globální ekonomické riziko, které Evropa předává našim dětem a vnukům. Ve světle současného demografického vývoje a stoupajícího očekávání dožití populace je tato mezera odhadována na 59 bilionů EUR. Rádi bychom povzbudili evropské zákonodárce, aby o tom otevřeně mluvili a hledali dlouhodobě platná řešení. Ta musí evropské občany motivovat k tomu, aby se zajistili na stáří také v privátní sféře.“


Mohlo by vás zajímat: CDV: Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu


Velkým tématem zítřka jsou BigData a umělá inteligence. „V digitální době musí mít nejvyšší prioritu globální ochrana spotřebitele. Evropské pojišťovny se řídí základním principem, že výhradně naši zákazníci rozhodují na vlastní odpovědnost o nakládání s jejich daty. Současně ale vstupujeme do intenzivního dialogu s evropskými institucemi, aby se pečlivě dohlíželo na rovná pravidla hry pro všechny hráče na trhu: tedy stejný metr pro FinTech a InsurTech, ale také pro technologické platformy a giganty přicházející na náš kontinent zvenčí,“ zdůraznil u příležitosti svého zvolení do čela Insurance Europe Andreas Brandstetter.

Andreas Bransdstetter (49) absolvoval obor politologie se zaměřením na dějiny na univerzitě ve Vídni. Posléze studoval na amerických univerzitách v Kalifornii, kde získal doktorát a titul MBA. V devadesátých letech pracoval jako úředník ve Vídni ve státní správě. V roce 1997 nastoupil jako asistent generálního ředitele koncernu BARC, z něhož o dva roky později vznikla UNIQA. Ve vrcholných strukturách UNIQA pracuje bez přestávky posledních 16 let. Do nejvyšší funkce CEO UNIQA Insurance Group AG byl jmenován v roce 2011.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články