Úpadek Olympic Insurance: 200 000 Bulharů bez povinného ručení!


			Úpadek Olympic Insurance: 200 000 Bulharů bez povinného ručení!
10.9.2018 Pojistný trh

Pojišťovna Olympic Insurance se sídlem na Kypru vyhlásila úpadek, a tím pádem zůstalo 200 000 jejích bulharských klientů bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tato skutečnost měla za následek mimo jiné i personální změny v bulharském orgánu dohledu.

Ralitsa Again-Guri, zástupkyně předsedkyně Bulharské komise pro finanční dohled, rezignovala v důsledku skandálu spojeného s úpadkem pojišťovny Olympic Insurance na svůj post. Její funkci převezme dočasně Vladimir Savov, člen zmíněné komise, a to až do doby než parlament schválí nového zástupce.   

Olympic Insurance je registrována na Kypru, vlastněna lucemburskou Hispakol S.A. a provozuje pojišťovací činnost na Kypru na základě svobody usazování (freedom of establishment). Jde tedy o pobočku. Tržní podíl této společnosti na bulharském pojistném trhu se pohyboval kolem 9 % s hrubým předepsaným pojistným ve výši 9,35 mil. BGN a byl docílen především díky nižším než průměrným cenám nabízeným klientům.


Mohlo by vás zajímat: Proč neinvestovat do kryptoměn?


Přes tento významný tržní podíl tato společnost nepodléhala bulharskému orgánu dohledu nad pojišťovnictvím, který je součástí Bulharské komise pro finanční dohled. Nikdy také neplatila žádné příspěvky do bulharského pojišťovacího garančního fondu. Podle zprávy tiskové agentury Focus News Agency bylo dne 17. srpna 2018 ukončeno 197 000 pojistných smluv.

Splatné pojistné plnění plynoucí z příslušných ukončených pojistných smluv bylo vyplaceno z garančních fondů. Pokud jde o jiné klienty, garanční fondový systém nezabezpečuje podle bulharského a kyperského práva žádnou náhradu, takže pojistníci mohou získat své peníze zpět až v rámci procesu likvidace.


Mohlo by vás zajímat: Majetkové pojištění: Které pojišťovny preferují poradci a proč?


Kyperský orgán, resp. služba, který kontroluje pojišťovny, je sekcí ministerstva financí a  v zásadě zodpovídá za fungování pojišťoven. Likvidaci pojišťovny Olympic Insurance nařídil v týdnu od 13. srpna 2018, přičemž již 8. května 2018 zakázal Olympic Insurance uzavírat nové pojistné smlouvy vzhledem k problémům s kapitálovou přiměřeností.  

Bulharská komise pro finanční dohled následovala tento postup a 10. května 2018 rovněž zakázala dané společnosti uzavírat nové pojistné smlouvy. Zdá se ale, že Ralitsa Again-Guri, jako zástupkyně předsedkyně komise pověřená dohledem nad pojišťovnami, neinformovala řádně ani své kolegy v komisi ani vládní instituce zainteresované v této záležitosti o potenciální hrozbě vyplývající z obtížné ekonomické situace Olympic Insurance pro bulharský pojistný trh.


Mohlo by vás zajímat: INSIA: Víte, o kolik peněz byste přišli v invalidním důchodu?


Podle sdělovacích prostředků jim prý nebyly předloženy žádné písemné signály obsahující analýzu a varování o možných rizicích spojených s problémy dané kyperské společnosti. Jako osoba zodpovědná za dohled nad pojišťovnami Again-Guri nikdy nevarovala o možných dopadech souvisejících s likvidací dané pojišťovny. Zveřejnění faktů proběhlo opožděně a zástupkyně předsedkyně pracovala příliš samostatně, neboť komise nedostala ani zprávu, kterou Again-Guri zaslala parlamentu.

I když některé informace ze sdělovacích prostředků mohou být neúplné nebo nepřesné, nesporným faktem je, že příslušný orgán dohledu nezabránil kolapsu dané pojišťovny a že likvidace dopadá na téměř 200 000 jejích bulharských klientů.

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články