Ústavní soud chce po pojišťovnách vyplácet víc než je pojistné krytí


			Ústavní soud chce po pojišťovnách vyplácet víc než je pojistné krytí
22.7.2015 Pojistný trh

Rozhodnutí Ústavního soudu se týká cestovních kanceláří a z dnešního verdiktu vyplývá, že nezáleží na výši pojistky sjednané mezi prodejcem zájezdu a pojišťovnou. Pokud zkrachuje cestovní kancelář dřív, než její klienti odjedou na zájezd, mají klienti od pojišťovny nárok na zaplacení plné náhrady, i nad hranici pojistného plnění.

Celý případ odstartoval klient zkrachovalé cestovní kanceláře Parkam Holidays, který se obrátil na Obvodní soud pro Prahu 2, když mu po krachu cestovky byla vyplacena jen polovina původní ceny zájezdu. Obvodní soud následně rozhodl, že by klientovi měla být vyplacena plná částka. „Pokud se kancelář dostane do úpadku, je nutné vrátit zákazníkovi plnou cenu zájezdu“ Opačný výklad podle obvodního soudu postrádá jakékoli logické odůvodnění. 

Záznam diskuse z rádia Rozhlas. Diskuse se zúčastnili: Marcela Machová z České asociace pojišťoven, Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR a právník Miloš Borovička 

Pojišťovna Generali, které se tento případ týká se bránila tím, že může vyplácet peníze pouze do limitu sjednaného pojistného plnění. Podle Ústavního soudu, ale povinnost plné náhrady plyne ze zákona o podnikání v cestovním ruchu. Generali však tento verdikt odmítá s přesvědčením, že je v rozporu s principy pojišťovnictví a jelikož postupovala v souladu s platným právem, má v plánu se obrátit na Evropský soudní dvůr.

S rozhodnutím a s jeho odůvodněním jsme se ještě podrobně neseznámili, ale je to pro nás překvapivé. Očekávali jsme jiný výsledek. Co se týká pojištění cestovních kanceláří proti úpadku, dlouhodobě říkáme, že pojišťovna podle zákona o pojišťovnictví a dalších evropských regulí může plnit vždy pouze do výše sjednaného limitu. Pokud to má být tak, že pojišťovny by plošně měly plnit i přes tento sjednaný limit, tak produkt pojištění cestovních kanceláří proti úpadku je silně ohrožen. Pojišťovny nebudou ochotny ho dále poskytovat,“ uvádí Marcela Machová, specialistka České asociace pojišťoven pro pojištění majetku a odpovědnosti. 

Jan Papež, místopředseda pro vnější vztahy Asociace cestovních kanceláří ČR, však tento názor nesdílí a argumentuje čísly, kdy pojišťovny vyberou na pojistném téměř 190 milionů korun od CK a ročně vyplatí 30 – 40 milionů korun. Produkt bude podle něj i nadále pro pojišťovny zajímavý. Stejně tak zavrhl i možnost zavedení uvažovaného garančního fondu pro cestovní kanceláře.

V celé situaci by měla udělat pořádek novela zákona o podnikání v cestovním ruchu, která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články