V čele České asociace pojišťoven nadále zůstává Martin Diviš


			V čele České asociace pojišťoven nadále zůstává Martin Diviš
8.4.2016 Pojistný trh

Shromáždění členů České asociace pojišťoven (ČAP) zvolilo na svém zasedání členy prezidia a kontrolního výboru a schválilo dlouhodobé strategické cíle pojistného trhu. Do svého čela si prezidium opětovně zvolilo Ing. Martina Diviše, MBA, generálního ředitele pojišťovny Kooperativa, který tuto funkci zastává již od roku 2013. 

Asociace změnila Kodex etiky v pojišťovnictví a své stanovy tak, aby mohla posílit své aktivity v oblasti kontroly dodržování etických pravidel a maximálně podpořit fungování samoregulačních opatření. Zúčastnění v diskuzi o stavu sektoru konstatovali, že se příznivě začíná projevovat vliv nových technologií, díky nimž se zvyšuje flexibilita produktů a zefektivňuje se proces likvidace ve prospěch klienta.

Shromáždění členů zároveň podpořilo střednědobé sektorové priority, kterými jsou zejména zvyšování kvality externí distribuce a propagace a rozvoj produktů kryjících životní rizika. Další výzvou je pak důraz na krytí odpovědnostních rizik a využití digitalizace, která přináší příležitosti pro rozvoj služeb klientům. Neméně významné aktivity ČAP budou nadále realizovány v oblasti boje s pojistným podvodem i dalšími sdílenými systémy a IT projekty určenými ke zvyšování efektivity služeb i snižování nákladů pojišťoven.

Setkání se zúčastnil i viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík, který ocenil připravenost pojistného trhu na akceptaci regulatorního režimu Solventnost II: „Kapitálová vybavenost, stabilita a ziskovost českého pojistného trhu představuje spolehlivou kotvu v nejistých dobách ekonomiky. Klienti se mohou na pojišťovny plně spolehnout.“

Všechna diskutovaná témata i vytyčené klíčové oblasti plánovaných činností mají společného jmenovatele, jímž je užitek klienta a jeho spokojenost. „V budoucnu chceme nejen v jednotlivých pojišťovnách, ale i v rámci ČAP klást na spokojenost spotřebitele maximální důraz. ,Je společným záměrem nás všech, aby pojistné produkty a služby byly pro klienty srozumitelné a přinášely jim vysokou přidanou hodnotu. K těmto cílům směřuje ostatně i celá současná a tolik diskutovaná agenda změn v systému provizí v životním pojištění,“ uzavřel prezident ČAP Martin Diviš.

Složení prezidia ČAP na další volební období:

Prezident

Ing. Martin Diviš, MBA                                                
generální ředitel a předseda představenstva                   
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG      

Viceprezidenti

Ing. Marek Jankovič
generální ředitel a předseda představenstva
Česká pojišťovna a.s.

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.
předseda představenstva
Allianz pojišťovna, a.s.

Členové

Ing. Vladimír Bezděk, M. A.
předseda představenstva
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Jiří Čapek, MBA
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

Daniel Martínek
generální ředitel
MetLife Europe Limited, pobočka pro ČR

Ing. Pavel Mencl, MBA
generální ředitel a předseda představenstva
Generali Pojišťovna a.s.

RNDr. Petr Zapletal, MBA
generální ředitel a předseda představenstva
Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG

Ing. Martin Žáček, CSc.
generální ředitel a předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články