Válečný konflikt a pojištění. Jaké jsou možnosti?


			Válečný konflikt a pojištění. Jaké jsou možnosti?
18.3.2022 Pojistný trh

Válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vyvolal rovněž řadu otázek, které se týkají pojištění, respektive toho, zda škody vzniklé podnikatelům v důsledku tohoto konfliktu budou v případě existence účinných pojistných smluv k pojištění majetku nebo pojištění politických rizik kryty, či nikoli. Vedoucí globální makléřská společnost MARSH McLennan (MARSH) k tomu zveřejnila na svých webových stránkách určitá stanoviska či spíše úvahy.

Jak chápat výluku pro případ války?

MARSH uvádí svoje úvahy tezí, že je třeba dobře rozumět výluce pro případ války („war exclusion“). Na českém pojistném trhu je tato výluka také běžná a může znít například u pojištění majetku takto: „pojištění se nevztahuje na škodu vzniklou v důsledku válečných událostí jakéhokoliv druhu.“ MARSH považuje za důležité zdůraznit, že majetková pojištění sjednávaná od počátku 20. století typicky obsahují výluku pro případ válečného konfliktu, která znamená, že škody vzniklé z titulu válečných konfliktů nebudou kryty.


Mohlo by vás zajímat: Jak to bude s investováním pojišťoven do jaderné energetiky?


Jinými slovy řečeno, tato výluka je založena na tom, že majetkové pojistné smlouvy vylučují ztráty nebo škody způsobené přímo nebo nepřímo válkou. MARSH pak upřesňuje, že v pojistných podmínkách může být tato výluka pro případ válečného konfliktu specifikována například takto: „válka, nepřátelská nebo válečná akce v době míru nebo války, ať je vyhlášena či nikoli, včetně akce k zabránění, bojovému odražení nebo ochránění proti skutečnému, hrozícímu nebo očekávanému útoku …, a to vládou nebo svrchovanou mocí.“[1]    

Upisovatelé, respektive pojistitelé, budou podle společnosti MARSH vždy zkoumat znění pojistných podmínek, stejně jako fakta a okolnosti kolem vzniklé škody, aby určili, zda je výluka pro případ válečného konfliktu aplikovatelná na danou jednotlivou škodu a zda mohou odmítnout pojistné plnění, když je výluka pro případ válečného konfliktu shledána jako relevantní.  MARSH doporučuje, aby podniky, které utrpěly škodu na majetku v Rusku nebo na Ukrajině, ji oznámily svému pojistiteli, a přitom spolupracovaly s příslušným pojišťovacím makléřem, aby bylo zajištěno, že škoda bude ohlášena správným způsobem.  


Mohlo by vás zajímat: 2021: Objem pojistného vzrostl skupině VIG na 11 mld. EUR


Jistě je užitečné, že MARSH poukazuje i na tu skutečnost, že během válečného konfliktu mohou podniky utrpět ztrátu či škodu na majetku, jež nemají vztah či vazbu k válečnému konfliktu na Ukrajině. Může jít například o škody způsobené vichřicí, zemětřesením, nebo povodní. I v tomto případě MARSH doporučuje, aby klient spolupracoval s pojišťovacím makléřem nebo pojišťovacím poradcem, pokud jde o přezkoumání pojistných podmínek, aby bylo určeno, zda bude v těchto případech dostupné pojistné plnění. Počítá se samozřejmě s tím, že také pojistitelé budou analyzovat každý škodní případ. Předpokládá se ovšem i v těchto případech včasné oznámení škodní události.

Potenciální omezení krytí politických rizik

MARSH dále uvádí, že je možné, že některé podniky si nakoupily pojištění pro případ politických rizik s rozšířeným krytím i pro případ války. I zde platí, že tyto podniky by si měly prověřit společně s pojišťovacím makléřem či pojišťovacím poradcem příslušnou pojistnou smlouvu a vyhodnotit, zda škoda na majetku v Rusku nebo na Ukrajině spojená s probíhajícím válečným konfliktem může být kryta, resp. zda je nárok na pojistné plnění. Podle společnosti MARSH je ale jasné, že finální rozhodnutí o validnosti škody učiní až příslušný pojistitel, a to po shromáždění a předložení všech faktů a detailů


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Jiří Doubravský


Sankce mohou ovlivnit krytí a výplaty pojistného plnění

Podniky, jež mají majetek v Rusku, budou také zkoumat své majetkové pojištění za účelem určení, zda by mohly být kryty potenciální škody, jež jsou přímým důsledkem rozsáhlých sankcí uvalených na Rusko.  K tomu MARSH poznamenává, že bez ohledu na podstatu škody či nároku, některé vlády – včetně USA, Spojeného království a několika evropských zemí – zakazují pojistitelům poskytnout krytí, jestliže by pojistné plnění porušovalo sankce stanovené právem. Dokonce mohou být dotčeny i škody, jež nastaly před uvalením sankcí, pokud by výplata pojistného plnění – provedená během sankčního období – porušovala sankce vymezené právem.  

I když společnost MARSH označuje svoje stanoviska spíše jako úvahy, jsou i tak určitě cenné, neboť osvětlují nejen výluku pro případ války, ale ukazují, že je třeba brát v úvahu kromě škod způsobených válkou i živelní škody vzniklé v průběhu války a škody vyvolané sankcemi vůči Rusku.


[1] Pracovní překlad  

Zdroj: MARSH

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články