2021: MetLife má čistý zisk +23 %.  Prudential Financial je v zisku 7,724 mld. $


			2021: MetLife má čistý zisk +23 %.  Prudential Financial je v zisku 7,724 mld. $

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2021. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ amerických pojišťovacích skupin MetLife a Prudential Financial.

MetLife

 • čistý zisk dosáhl v roce 2021 výše 6,4 mld. USD a v roce 2020 pak 5,2 mld. USD (+ 23 %),
 • čistý zisk na akcii v roce 2021 činil 7,31 USD a oproti předchozímu roku se zvýšil o 29 %,
 • účetní hodnota akcie dosáhla na konci roku 2021 výše 77,12 USD a ve srovnání s hodnotou k 31. 12. 2020 poklesla o 2 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil na konci roku 2021 na úrovni 9,7 %,
 • hotovost a likvidní aktiva holdingové společnosti představovala k 31. 12. 2021 celkem 5,4 mld. USD, což je nad cílem stanoveným v rozmezí 3–4 mld. USD.

Pokud jde o výsledky ve 4. čtvrtletí 2021, tak stojí za zmínku docílení čistého zisku ve výši 1,2 mld. USD, neboť ve 4. čtvrtletí 2020 byl vykázán toliko ve výši 124 mil. USD. Ukazatel ROE se ve 4. čtvrtletí 2021 dostal na 7,3 %.


Mohlo by vás zajímat: Finanční poradci sjednali ve 4Q 2021 produkty za více než 80 miliard korun


Prudential Financial (USA)

 • čistý zisk přiřaditelný Prudential Financial, Inc. dosáhl ve 4. čtvrtletí 2021 výše 1,208 mld. USD nebo 3,13 USD na kmenovou akcii. Ve stejném období roku 2020 činil zisk 819 mil. USD nebo 2,03 USD na kmenovou akcii,
 • upravený provozní zisk po zdanění se dostal ve 4. čtvrtletí 2021 na 1,227 mld. USD nebo 3,18 USD na kmenovou akcii. Ve 4. čtvrtletí 2020 byly odpovídající hodnoty těchto ukazatelů 1,130 mld. USD, resp. 2,80 USD na akcii,
 • čistý zisk přiřaditelný Prudential Financial, Inc. byl za celý rok 2021 vykázán ve výši 7,724 mld. USD nebo 19,51 USD na kmenovou akcii. V roce 2020 byla zaznamenána čistá ztráta ve výši 374 mil. USD nebo 1 USD na akcii,
 • upravený provozní zisk po zdanění za celý rok 2021 představoval 5,772 mld. USD nebo 14,58 USD na kmenovou akcii. V roce 2020 činily odpovídající hodnoty těchto ukazatelů 3,913 USD nebo 9,72 USD na kmenovou akcii,
 • účetní hodnota kmenové akcie skončila na konci roku 2021 na úrovni 161,26 USD, přičemž na konci roku 2020 to bylo 167,81 USD,
 • vysoce likvidní aktiva mateřské společnosti se ve 4. čtvrtletí 2021 dostala na úroveň 3,6 mld. USD a byla tak o 2 mld. USD nižší než ve stejném období předchozího roku,
 • spravovaná aktiva ve 4. čtvrtletí 2021 dosáhla výše 1,742 bilionu USD. Ke konci 4. čtvrtletí 2020 to bylo 1,721 bilionu USD.

Kromě těchto hlavních výsledků je účelné upozornit, že tato společnost byla v roce 2021 úspěšná i v úsporách nákladů. Je prý reálné dosáhnout do konce roku 2023 celkové úspory ve výši 750 mil. USD, což by znamenalo splnění stanoveného cíle.

Zdroj: MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články