2021: Zurich hlásí přírůstek klientů. Talanx má čistý zisk přes 1 mld. €


			2021: Zurich hlásí přírůstek klientů. Talanx má čistý zisk přes 1 mld. €

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2021. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ švýcarské skupiny Zurich a německé skupiny Talanx.

Zurich

 • provozní zisk skupiny z podnikání se v roce 2021 zvýšil o 35 % na 5,7 mld. USD. Čistý zisk přiřaditelný akcionářům vzrostl o 36 % na 5,2 mld. USD,
 • dividenda se navrhuje ve výši 22 CHF na akcii, což znamená ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 10 %,
 • provozní zisk skupiny v oblasti majetkového a odpovědnostního pojištění dosáhl v roce 2021 přírůstku oproti roku 2020 ve výši 50 % a dostal se tak na 3,1 mld. USD. Kombinovaná kvóta[1] na konci roku 2021 činila 94,3 %, což je nejnižší (to znamená nejlepší) výsledek za posledních 15 let,
 • v segmentu majetkového a odpovědnostního pojištění byl v roce 2021 docílen silný růst pojistného. U podnikatelských pojištění byl vykázán přírůstek (upraveného) pojistného 12 % a u retailových pojištění 8 %,
 • provozní zisk skupiny v oblasti životního pojištění vzrostl v roce 2021 o 27 % na 1,8 mld. USD. Přispěly k tomu vyšší výnosy z poplatků a investic, ale i nižší pojistná plnění,
 • čistý přírůstek retailových klientů v roce 2021 činil 2,2 mil. Je to prý odrazem pokračující orientace na potřeby klientů,
 • kapitálová pozice skupiny Zurich zůstala ve sledovaném období silná. Solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů (Swiss Solvency Test – SST – Švýcarský solventnostní test) skončil k 31. 12. 2021 na úrovni 212 %.

Skupina Zurich doplnila výše uvedené základní údaje sdělením, že jde o jedny z nejlepších finančních výsledků za celou historii pojišťovny Zurich.


Mohlo by vás zajímat: Google a Microsoft uklidňují pojišťovny. Nechtějí být konkurence


Talanx

 • hrubé předepsané pojistné se v roce 2021 zvýšilo o 10,7 % na 45,5 mld. EUR,
 • provozní zisk „vyskočil“ v roce 2021 přibližně o 46 % na 2,45 mld. EUR, a to přes historicky nejvyšší netto náklady na pojistná plnění,
 • navrhuje se vyplatit dividendu ve výši 1,60 EUR na akcii,
 • čistý zisk skupiny se v roce 2021 dostal na úroveň 1,01 mld. EUR. Na základě toho byl potvrzen ziskový cíl pro rok 2022 v rozmezí 1,05 – 1,15 mld. EUR.

Nad rámec výše uvedených hlavních výsledků, jež byly takto zmíněnou skupinou prezentovány, je vhodné zvýraznit, že v roce 2021 skupina Talanx poprvé v historii překonala, pokud jde o čistý zisk, hranici 1 mld. EUR.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Zurich Talanx

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články