2021: MAPFRE vykázala pojistné +8,2 %. Crédit má solventnostní poměr 244 %


			2021: MAPFRE vykázala pojistné +8,2 %. Crédit má solventnostní poměr 244 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2021. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ španělské skupiny MAPFRE a francouzské skupiny Crédit Agricole Assurances.

MAPFRE

 • zisk by po odpočtu mimořádného příjmu od společnosti Bankia a nákladů na restrukturalizaci provozu dosáhl 703 mil. EUR (+ 6,8 %),
 • výnosy skupiny se v roce 2021 zvýšily o 7,2 % a přesáhly hodnotu 27,3 mld. EUR. Pojistné vzrostlo o 8,2 % na 22,2 mld. EUR,
 • diversifikace se vyplatila: všechny regiony, v nichž skupina působí, i všechny podnikatelské jednotky přispěly k tvorbě zisku,
 • Španělsko, Portugalsko, Brazílie, Severní Amerika a zajištění táhly růst zisku, zatímco Latinská Amerika byla na čele z hlediska růstu pojistného,
 • pojistná plnění z důvodu COVID-19 dosáhla v roce 2021 výše 460 mil. EUR, přičemž 79 % připadalo na Latinskou Ameriku,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) celé skupiny byl na konci roku 2021 vykázán ve výši 9 %. To znamená, že se oproti předchozímu roku zvýšil o téměř 3procentní body,
 • dividenda se v roce 2021 vrátila na před-pandemickou úroveň a měla by představovat 14,5 centu na akcii. 

Nad rámec výše uvedených výsledků, jež byly takto prezentovány skupinou MAPFRE, je účelné dodat, že pojistná plnění z titulu COVID-19 se nejvíce dotkla životního pojištění (278,8 mil. EUR) a soukromého zdravotního pojištění (88,7 mil. EUR).


Mohlo by vás zajímat: Pillow: Vše o 7 novinkách v pojištění osob


Crédit Agricole Assurances

 • celkové výnosy skupiny dosáhly v roce 2021 výše 37 mld. EUR,
 • v prioritních oblastech podnikání (ochrana majetku a osob, investiční životní pojištění a spoření na stáří) se výnosy skupiny zvýšily oproti roku 2020 o 24,5 % (oproti roku 2019 o 25,8 % a ve srovnání s rokem 2018 o 34,6 %),
 • čistý zisk byl v roce 2021 vykázán ve výši 1,531 mil. EUR, což znamená oproti roku 2020 nárůst o 24,5 %,
 • solventnostní obezřetnostní poměr dle režimu Solventnost II skončil na konci roku 2021 na úrovni vynikajících 244 %.

Nad rámec výše uvedených hlavních výsledků, jež byly takto zmíněnou skupinou prezentovány, je vhodné uvést, že ratingová agentura Standard & Poor’s ocenila výsledky Crédit Agricole Assurances ratingem A/stabilní výhled.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články