2Q 2022: Aegon má ztrátu 348 mil. €. Čistý zisk skupiny Talanx je 560 mil. €


			2Q 2022: Aegon má ztrátu 348 mil. €. Čistý zisk skupiny Talanx je 560 mil. €

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2022. V tomto článku je prezentován výkon nizozemské skupiny Aegon a německé skupiny Talanx.

Aegon 

 • skupina vykázala ve 2. čtvrtletí 2022 čistou ztrátu ve výši 348 mil. EUR z důvodu jednorázových poplatků a neekonomické ztráty ze zajištění úrokových sazeb v USA,
 • provozní zisk ve 2. čtvrtletí 2022 činil 538 mil. EUR, což oproti 2. čtvrtletí 2021 znamená pokles o 11 % (při konstantní měnové bázi). K dosažení uvedeného zisku přispěly úspory nákladů, růstové iniciativy a příznivý škodní průběh. Na druhé straně se negativně projevil pokles poplatků z důvodu zhoršeného tržního vývoje a nižší zisky z investic,
 • skupinový solventnostní poměr dle režimu Solventnost II vzrostl na 214 %. Podílely se na tom jak zásahy managementu, tak přínosy z aktualizace podnikatelského modelu,
 • hotovostní kapitál na úrovni holdingu k 30. 6. 2022 mírně poklesl na 1,7 mld. EUR, a to navzdory vlivu předtím oznámeného snižování finanční páky (v podstatě jde o snižování dluhu) a zpětného odkupu akcií,
 • předběžná dividenda se zvýšila o 0,03 EUR na 0,11 EUR na kmenovou akcii, což je odrazem udržitelného růstu volného cash-flow (peněžní či finanční toky),
 • vlastní kapitál skupiny při vyloučení rezerv na nové ocenění se k 30. 6. 2022 dostal na hodnotu 19,6 mld. EUR. Oproti stavu k 31. 3. 2022 vzrostl o 0,5 mld. EUR. 

Mohlo by vás zajímat: Kyberkriminalita v Rakousku: Jak reagují firmy na útoky podporované státy?


Talanx 

 • hrubé předepsané pojistné se v 1. pololetí 2022 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 17,7 % na 28,3 mld. EUR. Při očištění o měnové vlivy by nárůst činil 13,5 % a odpovídající výše pojistného pak 24,1 mld. EUR,
 • čistý zisk skupiny se v 1. pololetí 2022 dostal na úroveň 560 mil. EUR, což je o 14 mil. EUR více než v 1. pololetí 2021. Tento výsledek ukázal, že je možné splnit celoroční ziskový cíl,
 • kombinovaná kvóta[1] byla v 1. pololetí 2022 vykázána ve výši 98,4 %. Proti stejnému období roku 2021 se zhoršila o 2,5procentního bodu z důvodu preventivního doplnění rezerv kvůli válce na Ukrajině,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) docílil v 1. pololetí 2022 úrovně 11,8 %. Oproti stejnému období roku 2021 se zlepšil o 1,3procentního bodu,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II skončil k 30. 6. 2022 na úrovni 211 %,
 • na základě výsledků dosažených v 1. pololetí 2022 byl potvrzen ziskový cíl pro rok 2022 v rozmezí 1050–1150 mil. EUR.

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Aegon Talanx

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články