2Q 2022: MetLife hlásí pokles zisku. Prudential Financial má ztrátu 565 mil. USD


			2Q 2022: MetLife hlásí pokles zisku. Prudential Financial má ztrátu 565 mil. USD

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2022. V tomto článku je prezentován výkon amerických pojišťovacích skupin MetLife a Prudential Financial.

MetLife (USA)

 • čistý zisk dosáhl ve 2. čtvrtletí 2022 výše 103 mil. USD, nebo 0,13 USD na akcii. Ve stejném období roku 2021 činily odpovídající výsledky 3,4 mld. USD, nebo 3,83 USD na akcii,
 • upravený zisk byl ve 2. čtvrtletí 2022 vykázán ve výši 1,6 mld. USD, nebo 2,00 USD na akcii. Ve 2. čtvrtletí 2021 představoval tento ukazatel 2,1 mld. USD, nebo 2,37 USD na akcii,
 • nominální hodnota akcie na konci 2. čtvrtletí 2022 činila 41,73 USD a poklesla oproti stavu k 30. 6. 2021 o 45 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil na konci 2. čtvrtletí 2022 na úrovni 1,0 %, kdežto na konci stejného období roku 2021 to bylo 21,2 %,
 • hotovost a likvidní aktiva holdingové společnosti docílila k 30. 6. 2022 výše 4,5 mld. USD, což je nad cílem stanoveným v rozmezí 3–4 mld. USD.

Vzhledem k poklesu hodnot některých ukazatelů ve 2. čtvrtletí roku 2022 při srovnání s 2. čtvrtletím 2021 je účelné nad rámec výše uvedených hlavních výsledků zmínit, že pojistné, poplatky a další výnosy se ve 2. čtvrtletí roku 2022 sice zvýšily oproti stejnému období roku 2021 o vynikajících 23 %, ale čistý zisk z investic poklesl o 32 %, což se pochopitelně odráží v celkovém čistém zisku, ukazateli ROE atd.


Mohlo by vás zajímat: Pod lupou Dušana Šídla: Produktové speciality pojišťoven


Prudential Financial (USA)

 • čistá ztráta přiřaditelná Prudential Financial, Inc. dosáhla ve 2. čtvrtletí 2022 výše 565 mil. USD, nebo 1,53 USD na kmenovou akcii. Ve 2. čtvrtletí 2021 byl realizován čistý zisk ve výši 2,158 mld. USD, nebo 5,40 USD na kmenovou akcii,
 • upravený provozní zisk po zdanění se ve 2. čtvrtletí 2022 dostal na úroveň 664 mil. USD, nebo 1,74 USD na kmenovou akcii. Ve stejném období roku 2021 činily odpovídající výsledky 1,440 mld. USD, nebo 3,60 USD na kmenovou akcii,
 • nominální hodnota kmenové akcie byla na konci 2. čtvrtletí 2022 vykázána ve výši 74,72 USD, přičemž na konci stejného období roku 2021 to bylo 160,31 USD,
 • vysoce likvidní aktiva mateřské společnosti se ve 2. čtvrtletí 2022 dostala na úroveň 7,1 mld. USD a byla tak o 2,2 mld. USD vyšší než ve 2. čtvrtletí 2021,
 • spravovaná aktiva ve 2. čtvrtletí 2022 dosáhla výše 1,410 bilionu USD a ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 poklesla o 320 mld. USD,
 • akcionářům byl ve 2. čtvrtletí 2022 vrácen kapitál ve výši 832 mil. USD; z toho 375 mil. USD připadalo na zpětné odkupy akcií a 457 mil. USD představovaly dividendy. Vyplacená dividenda na kmenovou akcii činila 1,20 USD, což představuje 5 % výnos na upravenou nominální hodnotu.

Také u této pojišťovací skupiny byly celkové hlavní výsledky ovlivněny investiční činností. Čistá ztráta z investic ve 2. čtvrtletí 2022 totiž činila 2,350 mld. USD.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články