2Q 2022: UnitedHealth má provozní zisk 19 %. Kaiser čistou ztráta 1,299 mld. $


			2Q 2022: UnitedHealth má provozní zisk 19 %. Kaiser čistou ztráta 1,299 mld. $

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2022. V tomto článku je prezentován výkon amerických soukromých zdravotních pojišťoven UnitedHealth Group a Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals („Kaiser“).

UnitedHealth 

  • výnosy skupiny dosáhly ve 2. čtvrtletí 2022 výše 80,3 mld. USD a zvýšily se oproti 2. čtvrtletí 2021 o 13 %,
  • provozní zisk byl ve 2. čtvrtletí 2022 vykázán ve výši 7,1 mld. USD, což představuje oproti stejnému období roku 2021 nárůst o 19 %,
  • provozní cash flows (peněžní toky) se dostaly ve 2. čtvrtletí 2022 na úroveň 6,9 mld. USD,
  • zisk na akcii ve 2. čtvrtletí 2022 činil 5,34 USD. V 1. čtvrtletí 2022 to bylo jen o něco méně, tj. 5,27 USD na akcii.
  • skupina vrátila akcionářům ve 2. čtvrtletí 2022 celkem 4 mld. USD, a to prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií. Dividenda se zvýšila v červnu 2022 o 14 %,
  • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se ve 2. čtvrtletí 2022 vyšplhal na vynikajících 27,9 %, což podle vyjádření sledované skupiny bylo odrazem udržitelného profilu růstu zisku a efektivní kapitálové struktury. 

Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí meziročně navýšil o 7,8 %


Kaiser

  • celkové provozní výnosy dosáhly ve 2. čtvrtletí 2022 výše 23,465 mld. USD a oproti 2. čtvrtletí 2021 se snížily o 220 mil. USD,
  • celkové provozní náklady byly ve 2. čtvrtletí 2022 vykázány ve výši 23,376 mld. USD a narostly ve srovnání s 2. čtvrtletím 2021 pouze o 40 mil. USD,
  • provozní zisk ve 2. čtvrtletí 2022 činil 89 mil. USD a ve 2. čtvrtletí 2021 pak 349 mil. USD, což znamená, že se výrazně snížil,
  • čistá ztráta byla ve 2. čtvrtletí 2022 vyčíslena na 1,299 mld. USD, přičemž ve 2. čtvrtletí 2021 byl vyprodukován čistý zisk ve výši 2,967 mld. USD.

Z výše uvedených hlavních výsledků vyplývá, že skupina Kaiser se v roce 2022 dostává do ztráty, která přitom narůstá. V 1. čtvrtletí 2022 byla vyčíslena na 961 mil. USD. Její výsledky tak výrazně kontrastují s výkonem skupiny UnitedHealth.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články