2Q 2022: Allianz reportuje celkové výnosy 8,2 %. AXA má hrubé výnosy 1 %


			2Q 2022: Allianz reportuje celkové výnosy 8,2 %. AXA má hrubé výnosy 1 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2022. V tomto článku je prezentován výkon německé skupiny Allianz a francouzské skupiny AXA.

Allianz 

2. čtvrtletí 2022 

 • celkové výnosy skupiny se zvýšily o 8,2 % na 37,1 mld. EUR,
 • provozní zisk vzrostl o 5,3 % na 3,5 mld. EUR. Hnací silou růstu byl segment neživotního pojištění,
 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům byl vykázán ve výši 1,7 mld. EUR, což znamená ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 pokles o 23,3 %,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II skončil na konci 2. čtvrtletí 2022 na úrovni 200 %. 

1. pololetí 2022 

 • celkové výnosy se zvýšily o 7,2 % na 81,2 mld. EUR,
 • provozní zisk vzrostl o 1,2 % na 6,7 mld. EUR,
 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům byl vykázán ve výši 2,3 mld. EUR, což znamená ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 pokles o 52,7 %. Důvodem bylo hlavně vytvoření dodatečné rezervy (po zdanění) v 1. čtvrtletí 2022 ve výši 1,6 mld. EUR s ohledem na (soudní) řízení týkající se AllianzGI U.S. Structured Alpha (hedgeový fond). 

Skupina Allianz potvrdila na základě výše uvedených výsledků stanovený cíl pro rok 2022 v tvorbě provozního zisku ve výši 13,4 mld. EUR (plus nebo minus 1 mld. EUR).


Mohlo by vás zajímat: Škody z povodní na menších tocích budou častější a větší


AXA 

 • hrubé výnosy se v 1. pololetí 2022 zvýšily oproti 1. pololetí 2021 o 1 % na 55 mld. EUR,
 • upravený zisk vzrostl v 1. pololetí 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 4 % na 3,9 mld. EUR,
 • upravený zisk na akcii zaznamenal v 1. pololetí 2022 přírůstek oproti 1. pololetí 2021 o 11 % a dosáhl výše 1,65 EUR,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II skončil na konci června 2022 na úrovni 227 %, což znamená ve srovnání se stavem k 31. 12. 2021 vzestup o 10 procentních bodů,
 • v 1. pololetí 2022 byl zahájen nový program zpětného odkupu akcií až do výše 1 mld. EUR.

V souvislosti s výše uvedenými hlavními výsledky je nutno upozornit, že v podstatě u každého údaje je doplněna vysvětlivka či poznámka. Pro analytické účely je tudíž nezbytné využít originální text skupiny AXA.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články