2Q 2022: Zurich reportuje provozní zisk +25 %. Nová produkce Prudential je +9 %


			2Q 2022: Zurich reportuje provozní zisk +25 %. Nová produkce Prudential je +9 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2022. V tomto článku je prezentován výkon švýcarské skupiny Zurich a britské skupiny Prudential plc.

Zurich

 • skupinový provozní zisk vzrostl v 1. pololetí 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 25 % na 3,393 mld. USD, což je nejvyšší úroveň od roku 2008,
 • provozní zisk v neživotním pojištění se ve sledovaném období zvýšil o 32 % na 2,055 mld. USD, přičemž byla docílena rekordně nízká kombinovaná kvóta ve výši 91,9 %,
 • provozní zisk v životním pojištění se v 1. pololetí 2022 dostal na hodnotu 903 mil. USD, což oproti 1. pololetí 2021 znamená nárůst o 13 %,
 • čistý přírůstek retailových klientů v 1. pololetí 2022 činil 850 000,
 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům byl v 1. pololetí 2022 vykázán ve výši 2,204 mld. USD (+ 1 %), a to přes negativní vlivy z finančních trhů,
 • kapitálová pozice skupiny Zurich zůstala ve sledovaném období silná. Solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů (Swiss Solvency Test – SST – Švýcarský solventnostní test) skončil k 30. 6. 2022 na úrovni 262 %,
 • skupina přistoupila ke speciálnímu zpětnému odkupu akcií v hodnotě cca 1,8 mld. CHF, aby vyvážila očekávané zředění zisku, vyplývající z prodeje kmene životního pojištění v Německu.

Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Vyjednávání podle Paříka


Prudential plc.

 • nová produkce podle ukazatele APE (Annual Premium Equivalent – roční ekvivalent pojistného: běžně placené pojistné + 10 % z jednorázově placeného pojistného) se v 1. pololetí 2022 zvýšila o 9 % na 2,213 mld. USD,
 • zisk z nové produkce poklesl v 1. pololetí 2022 ve srovnání s 1. pololetím 2021 o 5 % (konstantní měnové kurzy) či o 7 % (aktuální měnové kurzy) na 1,098 mld. USD,
 • upravený provozní zisk dosáhl v 1. pololetí 2022 výše 1,661 mld. USD, což znamená oproti 1. pololetí 2021 nárůst o 8 % (konstantní měnové kurzy) či o 6 % (aktuální měnové kurzy),
 • zisk dle IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) byl v 1. pololetí 2022 vykázán ve výši 106 mil. EUR a snížil se tak oproti stejnému období roku 2021 o 90 %,
 • vlastní kapitál dle IFRS se na konci června 2022 dostal na hodnotu 16,1 mld. USD a byl tak o 1 mld. USD nižší než na konci června 2021.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články