Berkshire Hathaway: Významný nárůst zisku ve 2. čtvrtletí 2018


			Berkshire Hathaway: Významný nárůst zisku ve 2. čtvrtletí 2018

Počátkem srpna 2018 zveřejnil hlavní výsledky svého hospodaření také holding Berkshire Hathaway, v jehož čele stojí legendární investor Warren Buffett. Jelikož v podnikání tohoto holdingu hraje významnou úlohu pojištění a zajištění, je účelné se stručně zabývat také výsledky Berkshire Hathaway.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.