Lloyd´s: Předepsané pojistné v 1. pololetí 2022 vzrostlo o 17,1 %


			Lloyd´s: Předepsané pojistné v 1. pololetí 2022 vzrostlo o 17,1 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. pololetí 2022. Na základě vybraných klíčových údajů prezentován výkon trhu Lloyd´s of London.

Lloyd´s 

  • hrubé předepsané pojistné dosáhlo v 1. pololetí 2022 výše 24 mld. GBP a zvýšilo se oproti stejnému období roku 2021 o 17,1 %,
  • zisk z upisování byl v 1. pololetí 2022 vykázán ve výši 1,2 mld. GBP a byl tak o 0,24 mld. GBP vyšší než v 1. pololetí 2021,
  • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění skončila na konci 1. pololetí 2022 na úrovni 91,4 % a zlepšila se oproti stejnému období předchozího roku o 0,8procentního bodu. Upravená kombinovaná kvóta v 1. pololetí 2022 činila 81,5 % a v 1. pololetí 2021 pak 85,4 %,
  • škodní poměr (bez velkých či katastrofických škod) byl na konci 1. pololetí 2022 na úrovni 48,9 %, kdežto na konci června 2021 na úrovni 50,5 %,
  • čistá ztráta z investování byla za 1. pololetí 2022 vyčíslena ve výši 3,1 mld. GBP. Ve stejném období 2021 byl docílen kladný výsledek + 0,6 mld. GBP,
  • ztráta před zdaněním představovala v 1. pololetí 2022 hodnotu 1,8 mld. GBP. V pololetí 2021 byl vyprodukován zisk ve výši 1,4 mld. GBP,
  • centrální solventnostní poměr se vyšplhal v 1. pololetí 2022 až na 395 % a vzrostl oproti finančnímu roku 2021 o 7procentních bodů.

Mohlo by vás zajímat: Pod lupou Dušana Šídla: Produktové speciality pojišťoven


K výše uvedeným hlavním výsledkům, které takto zveřejnil samotný trh Lloyd´s, je nutné dodat, že kombinovaná kvóta je nejsilnější od roku 2015. Tento výsledek vyniká v souvislosti s dopady řady katastrofických přírodních událostí či války na Ukrajině, nemluvě o rostoucí inflaci. Dále je třeba zdůraznit, že ztráta před zdaněním byla ovlivněna čistou ztrátou z investování. Trh Lloyd´s je však přesvědčen, že s růstem úrokových sazeb se začne situace lepšit, a proto se v roce 2023 předpokládá pozitivní investiční výkon.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články