2Q 2021: Hrubé předepsané pojistné Lloyd's vzrostlo o 2,5 %


			2Q 2021: Hrubé předepsané pojistné Lloyd's vzrostlo o 2,5 %

Trh Lloyd´s zveřejnil předběžné neauditované finanční výsledky za 1. pololetí 2021. Jsou v zásadě příznivější než ve stejném období roku 2020, například pokud jde o zisk, pojistné a kombinovanou kvótu.

Hlavní výsledky

  • Hrubé předepsané pojistné se v 1. pololetí 2021 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 2,5 % na 20,5 mld. GBP, a to díky nárůstu pojistných sazeb, vysoké retenci klientů a vzestupu nové produkce – poprvé za poslední čtyři roky,
  • pojistné sazby vzrostly v 1. pololetí 2021 o 9,9 %. Pokračoval tak již po 15 čtvrtletí po sobě pozitivní pohyb sazeb,
  • kombinovaná kvóta[1] byla v 1. pololetí 2021 vykázána ve výši 92,2 %. Na konci 1. pololetí 2020 však činila 110,4 % a bez škod z titulu COVID-19 pak 97 %. Tedy jde o zlepšení o 4,8procentního bodu při vyloučení škod způsobených pandemií. Tyto výsledky dokumentují podstatný obrat v ziskovosti a výkonu Lloyd´s,
  • nadále byla poskytována podpora klientům po celém světě. Na pojistných plněních bylo v 1. pololetí 2021 vyplaceno pojištěným osobám 9,4 mld. GBP, a to včetně osob dotčených COVID-19. U těchto „covidových“ klientů bylo již vyřízeno 80 % z dosud oznámených pojistných událostí,
  • ke zlepšení kombinované kvóty v 1. pololetí 2021 oproti stejnému období roku 2020 došlo díky snížení škodního poměru o 2,1 % procentního bodu (bez velkých škod)[2] i díky snížení nákladového poměru o 1,9procentního bodu. Na úsporu provozních nákladů zůstává nadále zaměřen program digitální transformace,
  • Lloyd´s udržuje silnou kapitálovou a solventnostní pozici. Čisté zdroje se v 1. pololetí 2021 dostaly na hodnotu 36,5 mld. GBP, tj. o 2,6 mld. GBP více než na konci roku 2020. Hlavní solventnostní poměr k 30. 6. 2021 činil 218 %, přičemž na konci roku 2020 to bylo 209 %.

Mohlo by vás zajímat: 2Q 2021: MetLife vykázal čistý zisk 3,4 mld. $. Prudential Financial 2,2 mld. $


Na závěr je vhodné zmínit, že samotný trh Lloyd´s pokládá dosažené finanční výsledky za příznivé. Toto tvrzení lze doložit i agregovaným ziskem, který se v 1. pololetí 2021 dostal na hodnotu 1,4 mld. GBP, a to zvláště díky zisku z upisování ve výši 1 mld. GBP. V 1. pololetí 2020 byla vykázána ztráta ve výši 0,4 mld. GBP.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.
[2] Lloyd´s použil pojem „attritional loss ratio“. V pojišťovnictví jde škodní poměr bez zahrnutí velkých škod.  V Německu se jako ekvivalent používá i pojem „základní škodní poměr“.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články