2Q 2021: Ping An má ukazatel ROE 21 %. Prudential hlásí růst nové produkce


			2Q 2021: Ping An má ukazatel ROE 21 %. Prudential hlásí růst nové produkce

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné finanční výsledky za 1. pololetí 2021 nebo 2. čtvrtletí 2021. V článku je prezentován „výkon“ čínské skupiny Ping An a britské skupiny Prudential plc.

Ping An

  • ukazatel provozní ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) na roční bázi dosáhl v 1. pololetí 2021 výše 21 %,
  • provozní zisk přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti se v 1. pololetí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 zvýšil o 10,1 % na 81 836 mil. RMB (1 USD = 6,46 RMB/CNY – 1. 9. 2021),
  • prozatímní dividenda činila 0,88 RMB na akcii, což znamená nárůst o 10,1 % oproti 1. pololetí 2020,
  • provozní zisk v segmentu životního a soukromého zdravotního pojištění poklesl v 1. pololetí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 2,5 %,
  • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) k 30. 6. 2021 činila 95,9 % a zlepšila se oproti stavu k 30. 6. 2020 o 2,2procentního bodu. Provozní zisk v tomto segmentu podnikání zaznamenal v 1. pololetí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 nárůst o 30,4 %.

Mohlo by vás zajímat: Zdraví na pracovišti. Jaká je aktuální situace?


Prudential plc.

  • ukazatel APE u životního pojištění (Annual Premium Equivalent – roční ekvivalent pojistného: běžně placené pojistné + 10 % z jednorázově placeného pojistného) se v Asii a Africe v 1. pololetí 2021 ve srovnání s 1. pololetím 2020 zvýšil o 17 % při stálých měnových kurzech (resp. o 21 % při běžných měnových kurzech), a to na hodnotu 2,083 mil. USD,
  • zisk u nové produkce životního pojištění vzrostl v 1. pololetí 2021 oproti stejnému období roku 2020 o 25 % při stálých měnových kurzech (resp. o 29 % při běžných měnových kurzech) na 1,176 mld. USD,
  • očekává se, že v září 2021 se podaří dokončit vyčlenění penzijního pojistitele Jackson (USA) ze skupiny Prudential plc,

skupina nadále předpokládá po dokončení vyčlenění společnosti Jackson zvýšit vlastní kapitál o cca 2,5 – 3,0 mld. USD, a to prostřednictvím globální nabídky institucím a retailovým investorům z Hongkongu.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články