2Q 2021: Zurich má provozní zisk 2,7 mld. $. Talanx1,3 mld. €


			2Q 2021: Zurich má provozní zisk 2,7 mld. $. Talanx1,3 mld. €

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. pololetí 2021 a/nebo 2. čtvrtletí 2021. Na základě vybraných klíčových údajů j v článku prezentován „výkon“ švýcarské skupiny Zurich a německé skupiny Talanx.

Zurich

 • provozní zisk skupiny se v 1. pololetí 2021 zvýšil oproti 1. pololetí 2020 o 60 % na 2,7 mld. USD,
 • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění v 1. pololetí 2021 činila 93,9 % a byla nejnižší (tj. nejlepší) za posledních 20 let,
 • provozní zisk v neživotním pojištění byl v 1. pololetí 2021 více než dvakrát vyšší než ve stejném období roku 2020 a dosáhl výše 1,6 mld. USD, a to přes větší škody z extrémních klimatických událostí. Hrubé předepsané pojistné neživotního pojištění v 1. pololetí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostlo o 16 %,
 • provozní zisk v životním pojištění zaznamenal v 1. pololetí 2021 oproti 1. pololetí 2020 nárůst o 44 % a dostal se tak na úroveň 802 mil. USD, a to díky vyšším výnosům z poplatků a investic. Ukazatel APE[2] (Annual Premium Equivalent) se v 1. pololetí 2021 zvýšil o 14 %,
 • v 1. pololetí 2021 činil přírůstek nových klientů úctyhodných 600 000,
 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům se dostal v 1. pololetí na úroveň 2,2 mld. USD, což znamená ve srovnání s 1. pololetím 2020 nárůst o 86 %,
 • kapitálová pozice skupiny Zurich zůstává silná. Solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů (Swiss Solvency Test – SST – Švýcarský solventnostní test) byl k 30. 6. 2021 na úrovni 206 %.

Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Další „poslední“ varování


Talanx

 • hrubé předepsané pojistné vzrostlo v 1. pololetí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 9,4 % na 24,1 mld. EUR. Při očištění o měnové vlivy by nárůst činil 13 %,
 • provozní zisk dosáhl v 1. pololetí 2021 výše 1,3 mld. EUR a byl o 0,6 mld. vyšší než v 1. pololetí 2020. Dopady COVID-19 byly v 1. pololetí 2021 podstatně nižší než v 1. pololetí 2020,
 • čistý zisk skupiny se zvýšil z 325 mil. EUR v 1. pololetí 2020 na 546 mil. EUR v 1. pololetí 2021,
 • kombinovaná kvóta se zlepšila ze 101,3 % v 1. pololetí 2020 na 95,9 % v 1. pololetí 2021,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II skončil k 30. 6. 2021 na úrovni 210 %,
 • očekávaný čistý zisk skupiny se odhaduje na vyšší úrovni než dříve, a to v rozmezí 900–950 mil. EUR.

[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.
[2] APE = běžně placené pojistné + 10 % z jednorázově placeného pojistného

Zdroj: Zurich Talanx

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články