2Q 2021: Berkshire Hathaway dohnala ztrátu. Jak si vede PZU?


			 2Q 2021: Berkshire Hathaway dohnala ztrátu. Jak si vede PZU?

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. pololetí 2021 a/nebo 2. čtvrtletí 2021. V článku je prezentován „výkon“ americké investiční a pojišťovací skupiny Berkshire Hathaway a polské pojišťovací skupiny PZU.

Berkshire Hathaway

  • čistý zisk skupiny dosáhl ve 2. čtvrtletí 2021 výše 28 094 mil. USD. Ve 2. čtvrtletí 2020 činil 26 295 mil. USD. Za celé 1. pololetí 2021 se tento ukazatel dostal na úroveň 39 805 mil. USD. Je nutno dodat, že v 1. pololetí 2020 byla skupina ve ztrátě ve výši 23 451 mil. USD,
  • na čistém zisku se podílely ve 2. čtvrtletí 2021 výnosy z investic ve výši 21 233 mil. USD. Ve 2. čtvrtletí 2020 činily dokonce 31 017 mil. USD. Za celé 1. pololetí 2021 byly docíleny výnosy z investic ve výši 25 540 mil. USD. V 1. pololetí 2020 však byla u tohoto ukazatele vykázána ztráta ve výši 23 500 mil. USD,
  • provozní zisk ve 2. čtvrtletí 2021 činil 6686 mil. USD a ve 2. čtvrtletí 2020 pak 5513 mil. USD (cca + 21 %). V 1. pololetí 2021 byla hodnota tohoto ukazatele na úrovni 13 704 mil. USD a v 1. pololetí 2020 na úrovni 11 423 mil. USD,
  • na provozním zisku vyprodukovaném ve 2. čtvrtletí 2021 ve výši 6686 mil. USD se podílelo pojištění ziskem z upisování ve výši 376 mil. USD a ziskem z investic ve výši 1219 mil. USD. Přínos pojištění byl v tomto čtvrtletí roku 2021 o 579 mil. USD nižší než ve 2. čtvrtletí 2020. Také při srovnání pololetních výsledků se ukazuje, že pojištění bylo v 1. pololetí 2020 v lepší kondici než v 1. pololetí 2021. Jeho příspěvek do provozního zisku byl v 1. pololetí 2021 o 356 mil. nižší než ve stejném období roku 2020.

Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Skanzen Evropa. Nemoci eurozóny Evropská centrální banka nevyléčí


PZU

  • hrubé předepsané pojistné dosáhlo ve 2. čtvrtletí 2021 výše 6194 mil. PLN (1 PLN = 5,608 Kč – prodej – 27. 8. 2021) a ve 2. čtvrtletí 2020 pak 5594 mil. PLN, což znamená nárůst o 10,7 %. V 1. pololetí 2021 činila hodnota tohoto ukazatele 12 342 mil. PLN a v 1. pololetí 2020 pak 11 691 mil. PLN (+ 5,6 %),
  • čisté zasloužené pojistné bylo ve 2. čtvrtletí 2021 vykázáno ve výši 5831 mil. PLN a ve 2. čtvrtletí 2020 ve výši 5690 mil. PLN (+ 2,5 %). V 1. pololetí 2021 bylo toto pojistné vyprodukováno ve výši 11 517 mil. PLN a v 1. pololetí 2020 ve výši 11 452 mil. PLN (+ 0,6 %),
  • provozní zisk byl ve 2. čtvrtletí 2021 vyprodukován ve výši 1174 mil. PLN a ve 2. čtvrtletí 2020 ve výši 400 mil. PLN. V 1. pololetí 2021 činil tento zisk 3406 mil. PLN a v 1. pololetí 2020 pak 1056 mil. PLN. To ukazuje na výrazné zlepšení hospodaření ve 2. čtvrtletí a 1. pololetí 2021 oproti příslušným obdobím roku 2020,
  • čistý zisk z pokračující činnosti se dostal ve 2. čtvrtletí 2021 na hodnotu 1353 mil. PLN. Ve 2. čtvrtletí 2020 činil toliko 19 mil. PLN. V 1. pololetí 2021 byl tento ukazatel vykázán ve 2524 mil. PLN a v 1. pololetí 2020 jen ve výši 308 mil. PLN. Tento pozitivní vývoj docílený v příslušných obdobích roku 2021 se opírá především o nárůst provozního zisku.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články