2Q 2021: MAPFRE reportuje výnosy +6,1 %. Crédit Agricole Assurances +24,6 %


			2Q 2021: MAPFRE reportuje výnosy +6,1 %. Crédit Agricole Assurances +24,6 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. pololetí 2021 a/nebo 2. čtvrtletí 2021. V článku je prezentován „výkon“ španělské skupiny MAPFRE a francouzské skupiny Crédit Agricole Assurances.

MAPFRE

 • výnosy skupiny dosáhly v pololetí 2021 téměř 14,1 mld. EUR a byly tak o 6,1 % vyšší než ve stejném období roku 2020,
 • hrubé předepsané pojistné vzrostlo v pololetí 2021 oproti 1. pololetí 2020 o 6,2 % na 11,7 mld. EUR,
 • jádrem byznysu skupiny zůstává Španělsko. Hrubé předepsané pojistné se na tomto trhu zvýšilo o 7 % a zisk se dostal na úroveň 204 mil. EUR,
 • přes značné potíže, kterým bylo nutno čelit v regionu Latinská Amerika, téměř ve všech latinskoamerických zemích skončilo hospodaření entit, jež patří do skupiny MAPFRE, s pozitivním výsledkem,
 • od počátku pandemie COVID-19 vyplatila skupina na pojistných plněních z tohoto titulu přes 588 mil. EUR. Z toho 266 mil. EUR připadá na rok 2021, a to hlavně na Latinskou Ameriku,
 • kombinovaná kvóta[1] skončila v pololetí 2021 na úrovni 95,1 %,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II na konci 1. pololetí 2021 činil 201 % a byl tak uprostřed rozmezí stanoveného představenstvem.

Mohlo by vás zajímat: Zdraví na pracovišti. Jaká je aktuální situace?


Crédit Agricole Assurances

 • výnosy skupiny se v pololetí 2021 zvýšily oproti stejnému období roku 2020 o 24,6 %. V tomto nárůstu jsou zahrnuty všechny prioritní oblasti podnikání, vyjma smluv vedených v euro. Ve srovnání s 1. pololetím 2019 jsou výnosy docílené v 1. pololetí 2021 vyšší o 23 % a ve srovnání s 1. pololetím 2018 pak o 33 %,
 • předepsané pojistné neživotního pojištění dosáhlo v pololetí 2021 výše 3,1 mld. EUR a ve srovnání s 1. pololetím 2020 bylo vyšší o 7,6 %. Počet pojistných smluv neživotního pojištění se na konci 1. pololetí 2021 pohyboval kolem 15 mil. ks a přírůstek v 1. pololetí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 představoval 380 000 (+ 5,1 %),
 • hrubé předepsané pojistné v segmentech úmrtí a invalidita, pojištění pro případ neschopnosti splácet a skupina zaznamenalo v 1. pololetí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 přírůstek 12,6 % a dostalo se tak na úroveň 2,4 mld. EUR,
 • hrubé předepsané pojistné v segmentech úspory/penze bylo v 1. pololetí 2021 vykázáno ve výši 14 mld. EUR, což znamená oproti 1. pololetí 2020 nárůst o 44,8 %. Klíčovou pozici si v této oblasti uchovalo v 1. pololetí 2021 životní pojištění spojené s fondy (unit-linked) s podílem ve výši 40,9 %,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II skončil k 30. 6. 2021 na úrovni 243 % a vzrostl oproti 31. 12. 2020 o 16procentních bodů.

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články