2Q 2021: Hannover Re vykázal pojistné +14,2 %. SCOR má čistý zisk 380 mil. EUR


			2Q 2021: Hannover Re vykázal pojistné +14,2 %. SCOR má čistý zisk 380 mil. EUR

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. pololetí 2021 a/nebo 2. čtvrtletí 2021. Na základě vybraných klíčových údajů je v článku prezentován „výkon“ německé zajišťovací skupiny Hannover Re a francouzské zajišťovací skupiny SCOR.

Hannover Re

  • hrubé předepsané pojistné se v 1. pololetí 2021 oproti stejnému období roku 2020 zvýšilo o 14,2 % (upraveno o dopady ze změn směnných kurzů),
  • kombinovaná kvóta[1] byla v 1. pololetí 2021 vykázána ve výši 96 %, tedy v souladu s očekáváním,
  • v životním a soukromém zdravotním zajištění byla v 1. pololetí 2021 zaznamenána ztráta ve výši 263,4 mil. EUR, kterou ovlivnila pandemie COVID-19,
  • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) byl ke konci 1. pololetí 2021 vyšší, než byl stanovený cíl pro celý rok 2021,   
  • čistý zisk skupiny vzrostl v 1. pololetí 2021 oproti stejnému období roku 2020 o 66,7 %, a to přes „napětí“ v životním a soukromém zdravotním zajištění.

Mohlo by vás zajímat: Lékaři si loni polepšili o 11 %


SCOR

  • hrubé předepsané pojistné dosáhlo v 1. pololetí 2021 výše 8,441 mld. EUR a zvýšilo se tak oproti 1. pololetí 2020 o 9,1 % při stálých měnových kurzech a o 3,1 % při běžných měnových kurzech,
  • čistý zisk skupiny byl v 1. pololetí 2021 vykázán ve výši 380 mil. EUR,
  • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) na roční bázi skončil v 1. pololetí 2021 na úrovni 12,2 %,
  • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II (odhad) byl k 30. 6. 2021 vykázán ve výši 245 %, což je vysoko nad určeným optimálním rozpětím od 185 % do 220 %,
  • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) se v 1. pololetí 2021 dostal na úroveň 2,5 %. Na tomto výsledku se významně podílely realizované zisky ve výši 98 mil. EUR.

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články