Munich Re očekává v roce 2023 zisk ve výši 4 mld. EUR


			Munich Re očekává v roce 2023 zisk ve výši 4 mld. EUR

Skupina Munich Re patří k těm globálním hráčům, jejichž čtvrtletní finanční výsledky jsou pravidelně prezentovány na portálu oPojištění.cz. Její hospodaření se vyvíjí velmi dobře. Například v 1. – 3. čtvrtletí 2022 byl docílen čistý zisk ve výši 1,9 mld. EUR. Již v polovině prosince 2022, jako jeden z mála globálních hráčů, zveřejnila i hlavní cíle pro rok 2023.

Díky pokračujícímu velmi uspokojivému provoznímu výkonu si mohla skupina Munich Re vytýčit ambiciózní cíle. Konsolidovaný zisk by měl v roce 2023 dosáhnout podle nového účetního standardu IFRS 17 výše okolo 4 mld. EUR. Očekávané výnosy z pojištění, což je položka IFRS 17, jež by měla v budoucnu nahradit podle Munich Re „pojistné“, by mohly docílit výše 58 mld. EUR. Dále se předpokládá, že ukazatel ROI (Return on Investment) bude činit nejméně 2,2 %.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zapomeňme na prognózy


V oblasti zajištění očekává skupina Munich Re v roce 2023 výnosy ze zajištění, resp. „zajistné“, ve výši cca 39 mld. EUR a zisk okolo 3,3 mld. EUR. Kombinovaná kvóta[1] v majetkovém a odpovědnostním zajištění se pravděpodobně významně zlepší až na zhruba 86 %, a to hlavně díky použité metodě zveřejňování dle IFRS 17 ve srovnání s metodou dle IFRS 4. V oblasti životního a soukromého zdravotního zajištění skupina předpokládá celkový technický výsledek okolo 1 mld. EUR, který v budoucnu zahrne i výsledek z transferu nevýznamných rizik.  

Součástí skupiny Munich Re je též pojišťovna ERGO. V roce 2023 by měla přispět do konsolidovaného zisku skupiny 0,7 mld. EUR, přičemž výnosy z pojištění, resp. „pojistné“, by mělo činit cca 19 mld. EUR. Cíl pro kombinovanou kvótu v majetkovém a odpovědnostním pojištění v Německu byl stanoven na 89 % a pro mezinárodní segment pojišťovny ERGO na 90 %.  


Mohlo by vás zajímat: ČKP: Povinné ručení má poprvé v historii více než 9 milionů vozidel


V prohlášení skupina Munich Re zároveň upozorňuje, že všechny prognózy a cíle pro rok 2023 čelí zvýšené nejistotě z titulu křehkého makroprostředí, volatilních kapitálových trhů a nejasné budoucnosti, pokud jde o pandemii. Zvlášť jsou zdůrazněny finanční dopady války na Ukrajině. Kromě toho se uvádí, že všechny projektované cíle vycházejí z normálního vývoje škod a nepočítají s mimořádnými výkyvy v měnové oblasti a na kapitálových trzích, nebo s nějakými podstatnými změnami v daňové sféře.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Munich Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články