Skupina Allianz: výsledky za první pololetí jsou dobré i přes náročné podmínky


			Skupina Allianz: výsledky za první pololetí jsou dobré i přes náročné podmínky

Allianz ve střední a východní Evropě (Allianz CEE) podala i v náročných ekonomických podmínkách první poloviny roku 2013 celkově dobré výsledky. Navzdory všem překážkám a nepřízni počasí vykázala stabilní provozní zisk ve výši 123 milionů euro, v porovnání se 128 miliony euro v první polovině loňského roku.

Po stabilním začátku v první čtvrtině roku byla druhá čtvrtina napříč celým regionem silně ovlivněna pojistnými událostmi způsobenými špatným počasím. Českou republiku postihly velké záplavy, v Maďarsku a Polsku uhodily bouřky a Slovensko zažilo nejhorší zimu za posledních 50 let.

Neživotní pojištění

Hrubé předepsané pojistné v oblasti neživotního pojištění pro region střední a východní Evropy dosáhlo během prvních šesti měsíců letošního roku 1,274 miliardy euro, což představuje nárůst v porovnání s 1,272 miliardy euro za stejné období v roce 2012, a to navzdory těžkým ekonomickým podmínkám a silné cenové konkurenci, která panuje v zemích tohoto regionu.

Významnou výjimku v tomto jinak charakteristickém prostředí představuje Rusko, kde hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 11 procent na 400 milionů euro v první polovině roku 2013, oproti 360 milionům euro v roce předcházejícím. Do značné míry to bylo díky pojištění motorových vozidel a zdravotnímu pojištění Allianz.

Povodně ve střední Evropě mají na svědomí více než 3 600 hlášených škod jen v samotné České republice. I díky posilám z nepostižených regionů a zejména mobilních techniků ze Slovenska bylo vyřízeno ji více než 80 procent povodňových škod.

“Význam naší široké přítomnosti v tomto regionu je zřejmý,” řekl Bruce Bowers, předseda představenstva Allianz pro střední a východní Evropu. “Ačkoli nás v některých oblastech zasáhly nepříznivé podmínky, naše silná pozice v jiných zabezpečuje naši stabilitu. Zůstáváme stále velmi dobře připraveni, což dokumentovala naše odpověď na povodně. Jsem velmi pyšný na kolegy z postižených zemí, kteří škody našich klientů vyřizovali rychle a profesionálně.“

Životní a zdravotní pojištění

V první polovině roku 2013 byla v Polsku zavedena zákonná opatření, která fakticky ukončila daňově zvýhodněné jednorázové vklady na životní pojištění. To vyústilo v deficit jednorázového pojistného v Polsku ve výši 220 milionů euro. Navzdory deficitu v příjmech se provozní zisk za první polovinu roku 2013 zvýšil na 42 milionů euro, oproti hodnotě 38 milionů euro za stejné období minulého roku.

“V regionu stále čelíme proměnám, ale jedna skutečnost se nemění: Zdejší společnosti stárnou a lidé chtějí bezpečné zajištění na důchodový věk. Takže ačkoli jsme v Polsku zaznamenali pokles v krátkodobých produktech s nízkou marží, poptávka po produktech životního pojištění Allianz jako od silného a důvěryhodného poskytovatele zůstane v dlouhodobém měřítku nedotčena,” uvedl Bruce Bowers.

Penzijní fondy a správa aktiv

Penzijní fondy a segment správy aktiv pokračovaly pro Allianz CEE v prvním pololetí roku 2013 ve své cestě vzhůru a zůstávají v přední linii tohoto odvětví. Aktiva v naší správě dosáhla na konci letošního června 9,0 miliard euro, v porovnání s 8,0 miliardami euro ve stejném období předchozího roku. Tento růst podpořily  zejména nárůsty v Chorvatsku, České republice a Rumunsku. Provozní příjmy se zvýšily o více než 8 procent v porovnání s prvními šesti měsíci roku 2012 a vystoupaly na 36,4 milionu euro. Provozní zisk v první polovině roku 2013 vzrostl o 0,3 milionu euro na 16,5 milionu euro.

“Smíšené výsledky odrážejí diverzitu tohoto regionu. Naše vhodně vyvážené portfolio služeb nám umožňuje ustát celosvětové ekonomické výkyvy i rozličná specifika místních trhů. Důkazem toho je silný rozvoj ve vybraných oblastech penzijních fondů a segmentu správy aktiv, kde neustále zaznamenáváme nárůst. To je jasný signál od našich klientů, že nám věří a spoléhají na nás,“ řekl Manuel Bauer, člen představenstva Allianz SE zodpovědný za rozvíjející se trhy.

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články