Vienna Insurance Group upevňuje pozici lídra trhu


			Vienna Insurance Group upevňuje pozici lídra trhu

Vienna Insurance Group trvale upevňuje své vedoucí postavení na perspektivních trzích regionu SVE. Koncern se opírá o špičkovou pozici v Rakousku a posílil své tržní podíly na klíčových trzích o dalších 1,5 procentních bodů na 19,4 procenta a ještě výrazněji tak zvýšil svůj náskok před konkurencí.

„Kromě etablovaných trhů v našem sousedství považujeme nyní za motor růstu především celý region od Baltu až po Černé moře. Na tomto území žije zhruba 120 milionů obyvatel, kteří mají nadále enormní zájem o nabídku moderních možností pojištění“, uvádí Peter Hagen, předseda představenstva a CEO Vienna Insurance Group. „V této souvislosti je mimořádně potěšující, že podíl našich polských koncernových společností na koncernovém pojistném již přesáhl 1 miliardu EUR.“

 

SILNÉ UKAZATELE PODTRHUJÍ ÚSPĚCH KONCERNU

„Výsledkem prvních tří čtvrtletí je další rekordní zisk“, komentuje velmi pozitivní vývoj Peter Hagen. „Už za prvních devět měsíců se nám totiž podařilo překonat výsledek celého roku 2007, tedy posledního roku před krizí.“

Soustavný růst hodnoty obchodní činnosti se zřetelně zrcadlí v hlavních ukazatelích. Koncernové pojistné vzrostlo o 9,2 procenta na 7,4 mld. EUR.

Koncernový zisk (před zdaněním) se prudce vyvíjí a stoupl o 7,0 procenta na 443,2 mil. EUR. Ještě výrazněji posílil koncernový zisk po zdanění a odečtení podílů menšinových akcionářů. Míra růstu dosáhla 9,0 procenta, což odpovídá 341,4 mil. EUR.

Podíl z trhů zemí SVE z pohledu zisku (51,4 procenta), stejně jako v případě pojistného (54,2 procenta) přesahuje 50 procent.

Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z investic) představuje navzdory značnému zatížení v důsledku živelných škod velmi dobrých 96,9 procenta.

Finanční umístění koncernu včetně likvidních prostředků představovalo k 30. září 2012 29,9 mld. EUR.

Výsledek finančního hospodaření dosáhl celkové výše 899,9 mil. EUR, což představuje nárůst o 12,7 procenta.

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FAKTA O TRZÍCH VIENNA INSURANCE GROUP

Stabilní základna v Rakousku

Vienna Insurance Group se svými silnými koncernovými společnostmi Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a s Versicherung si pevně zachovává pozici lídra trhu.

V segmentu neživotního pojištění zaznamenal koncern nárůst pojistného o 9,3 procenta. Mimořádně potěšující je růst v oblasti firemní klientely spolu s výsledky poboček Wiener Städtische ve Slovinsku a Donau Versicherung v Itálii.

V životním pojištění se prodloužení daňové minimální lhůty vázanosti na 15 let nadále negativně projevuje na jednorázově placeném pojištění, zejména neatraktivním protažením horizontu takovéto investice, což brzdí rozvoj celého odvětví.

Navzdory vysokým živelným škodám se podařilo dosáhnout stabilního výsledku na vysoké úrovni, která přesahuje 200 mil. EUR.

 

Růst zisku v České republice

České koncernové společnosti Vienna Insurance Group se poprvé staly jedničkou v životním a současně i v neživotním pojištění a s tržním podílem 31,4 procenta jsou lídrem trhu.

Zaměření na profitabilní růst ve složitém tržním prostředí se projevuje pozoruhodným nárůstem zisku (před zdaněním) o zhruba 5 procent. České společnosti se tak podílejí na koncernovém výsledku přibližně jednou třetinou.

Základem je především vynikající hodnota Combined Ratio ve výši 92,4 procenta.

 

Slovensko – posílení postavení č. 1

Vienna Insurance Group se za poslední roky důsledně vyprofilovala jako lídr slovenského trhu. Koncernovým společnostem se letos podařilo tuto špičkovou pozici ještě více posílit a zvýšit tak svůj tržní podíl organickým růstem na 33,4 procenta.

Pojistné v odvětvích neživotního a životního pojištění v obou případech stouplo o 3,1 procenta a rostlo tak rychleji nežli trh. Celkově vysoká míra ziskovosti dále vzrostla, nárůst zisku (před zdaněním) činil 3,7 procenta.

 

Polsko – rekordní pojistné spojené se zvýšením zisku

V Polsku se koncernové společnosti Vienna Insurance Group úspěšně chopily příležitosti, dané silnou poptávkou v oblasti životního pojištění. Pojistné poprvé prolomilo miliardovou hranici a s přírůstkem 65,5 procenta dosáhl jeho celkový objem 1,2 mld. EUR.

Ve 3. čtvrtletí 2012 byla dokončena fúze neživotních pojišťoven InterRisk a PZM, což posílilo prezenci na trhu. Pokračující opatření ke zvýšení ziskovosti v segmentu neživotního pojištění se kladně projevují v opětovně nižší hodnotě Combined Ratio, která představuje 99,3 procenta, a ve zvýšení zisku o 27,4 procenta.

 

Restrukturalizační opatření v Rumunsku pokračují

Situace v Rumunsku nadále představuje výzvu. Aktéři trhu – zejména v oblasti povinného ručení za provoz motorových vozidel – rozpoutali intenzivní cenovou soutěž. V tomto obtížném tržním prostředí se koncernovým společnostem Vienna Insurance Group podařilo nadále zůstat číslem jedna pojistného trhu.

Vienna Insurance Group dále uskutečňuje restrukturalizační opatření ke zvýšení efektivity, například v podobě fúze společnosti Omniasig a neživotní pojišťovny BCR. Tím se podařilo výrazně snížit nákladovost o zhruba 8 procentních bodů na 25,4 procenta.

V životním pojištění došlo k růstu tržního podílu. Je to výsledek vynikající spolupráce s dceřinou společností Erste Group, pojišťovnou BCR. Prostřednictvím tohoto distribučního kanálu dosáhla s Versicherung Gruppe v oblasti běžně placeného pojistného přírůstku o 18,8 procenta.

 

Zřetelné zlepšení výsledku v rámci Ostatních trhů

Vienna Insurance Group dosáhla na mnoha trzích regionu SVE potěšující, dvouciferné míry růstu pojistného – celkově se objem pojistného zvýšil o 13,8 procenta na 721,5 mil. EUR.

V Maďarsku stouplo pojistné navzdory napjaté hospodářské situaci o 17,4 procenta. K pozitivnímu vývoji v odvětví neživotního pojištění přispěla zejména akvizice nových firemních klientů. Vynikající nárůst v životním pojištění, přesahující 25 procent, byl způsoben silnou poptávkou po investičních produktech, nabízených prostřednictvím lokální společnosti Erste Group.

Na Ukrajině zaznamenal koncern díky stoupající poptávce v segmentu neživotního pojištění nárůst pojistného o 22,6 procenta, v životním pojištění stouplo pojistné o 26,1 procenta.

Úspěšný vývoj obchodní činnosti se projevuje i mimo klíčové trhy. V zemích Pobaltí dosáhl koncern v životním pojištění růstu pojistného o 27,7 procenta. Kromě toho koncern prostřednictvím společnosti Compensa vstoupil v Lotyšsku do segmentu neživotního pojištění. V Albánii (plus 31,9 procenta), Makedonii (plus 20,1 procenta) a Turecku (plus 15,0 procenta) stouplo pojistné o dvoumístné hodnoty.

Tento dynamický vývoj významně zvýšil podíl uvedených trhů na koncernovém výsledku. Zisk (před zdaněním) zaznamenal impozantní růst z 2,2 mil. na 20,5 mil. EUR.

V Turecku a Bulharsku bylo dosaženo bodu zvratu a zvýšil se zisk (před zdaněním). Byla dokončena fúze bulharských koncernových společností Bulstrad a Bulgarski Imoti.

VIG

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články