Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů vzrostlo o 3,2 % na 141,2 mld. Kč


			Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů vzrostlo o 3,2 % na 141,2 mld. Kč

Základní kapitál členských pojišťoven zůstal podle informací z Výroční zprávy České asociace pojišťoven v roce 2020 na úrovni 19,5 mld. Kč. Významně se ale navýšila hodnota kapitálových fondů a nerozděleného zisku z minulých účetních období, a to v obou případech o cca 20 %, dohromady o více než 6,7 mld. Kč. Oproti tomu ale klesl samotný zisk, meziročně o 20 %, na 14,5 mld. Kč. Celková výše základního kapitálu členských pojišťoven narostla o 4,1 % a přiblížila se hladině 77,5 mld. Kč. Celkové předepsané smluvní pojistné upravené podle metodiky ČAP se oproti roku 2019 zvýšilo o 3,2 %, na 141,2 mld. Kč.

Členové ČAP a jejich výsledky

ČAP pro reprezentaci výsledků svých členů používá vlastní metodiku, aby vedle oficiálních statistik zveřejňovaných ČNB (dohledovým orgánem) nebo ve výročních zprávách pojišťoven v souladu s českými či mezinárodními účetními standardy, které byly podrobně představeny v předchozích kapitolách, nabídla i alternativní pohled na aktuální stav pojišťovnictví v ČR. Vliv některých aspektů, jež mohou spíše zkreslovat, je poté značně omezen nebo i zcela vyloučen, což naopak umožní zdůraznit jen podstatné rysy posledního vývoje. V rámci zmíněných úprav je upozaděn vliv jednorázově placeného pojistného v životním pojištění, přeshraniční činnost nebo zajistná aktivita mezi vlastními členy. Vyloučen je zpravidla i dopad zákonného pojištění, pokud není uvedeno jinak.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Pavel Nepala


Vývoj hospodaření pojišťoven

Základní kapitál členských pojišťoven zůstal v roce 2020 na úrovni 19,5 mld. Kč. Významně se ale navýšila hodnota kapitálových fondů a nerozděleného zisku z minulých účetních období, a to v obou případech o cca 20 %, dohromady o více než 6,7 mld. Kč. Oproti tomu ale klesl samotný zisk, meziročně o 20 %, na 14,5 mld. Kč. Celková výše základního kapitálu členských pojišťoven narostla o 4,1 % a přiblížila se hladině 77,5 mld. Kč.

Celkové technické rezervy se meziročně navýšily o 1,2 % a souhrnně dosáhly hodnoty 331 mld. Kč. Dominantní rezervy životního pojištění, překonávající hranici 264 mld. Kč, se téměř nezměnily, zato v neživotním pojištění opět zrychlil jejich růst, aktuálně o 4,6 %, když docílily téměř 70 mld. Kč. Samotná technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, meziročně narostla o 2 %, na 95 mld. Kč.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Další „poslední“ varování


Aktiva členských pojišťoven po loňském poklesu naopak stoupla o 1,6 %, na hodnotu 462 mld. Kč. Výše investic se ale meziročně vůbec nezměnila a zůstala na úrovni 306 mld. Kč. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, narostlo shodně jako příslušné technické rezervy o 2 %, na 95 mld. Kč. Nejvýznamněji pojišťovny stále investují do dluhopisů. Jejich podíl v portfoliích členů stoupl na téměř 76 % a dosáhl výše 231 mld. Kč. I akcií (v hodnotě 26,5 mld. Kč) držely pojišťovny o 3,9 % více než v roce 2019 a jejich podíl tak narostl na 8,7 %. Naopak klesá váha finančního umístění v podnikatelských seskupeních v souvislosti s nedávným dokončením fúzí členských pojišťoven. Takto alokovaných investic meziročně ubylo o necelých 18 %, na 25,9 mld. Kč. V roce 2020 se snížila i hodnota depozit u finančních institucí o výrazných 32 %, na 6,7 mld. Kč. Zbývající investiční nástroje si zachovaly minoritní podíly v řádu jednotek procent. 

Vyrocni zprava ČAP 2020 3

 Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění se výrazně zlepšil, když narostl o 36 %, na 9,1 mld. Kč, a to hlavně v porovnání s poklesem v roce 2019. Náklady na pojistná plnění se jen nepatrně snížily, na 40,3 mld. Kč; čistá výše provozních nákladů mírně povyrostla, o 1,2 %, na 23,2 mld. Kč, a tak byl pozitivní výsledek podpořen především posílením zaslouženého pojistného o 3,3 mld. Kč, resp. 4,4 %, na 78 mld. Kč. V životním pojištění se situace liší. Zasloužené pojistné se meziročně snížilo o 2 %, na 5 1 mld. Kč. Zhoršila se i celková bilance finančního umístění. Oproti tomu ale výrazněji ubyly náklady na pojistná plnění, téměř o 12 %, na 38 ml d. Kč. Provozní náklady však vzrostly o 4,3 %, na 12 ml d. Kč. Důsledkem je meziroční zhoršení celkového výsledku technického účtu k životnímu pojištění o 19,5 %, na 8 mld. Kč. I přes výše zmíněný nižší zisk uhradily členské pojišťovny ČAP v roce 2020 na daních téměř 3,4 mld. Kč.

Vyrocni zprava ČAP 2020 4


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Skanzen Evropa. Nemoci eurozóny Evropská centrální banka nevyléčí


Pojistné smlouvy

Český pojistný trh posílil i v pandemickém roce 2020, i když dynamika růstu zpomalila. Celkové předepsané smluvní pojistné upravené podle metodiky ČAP se oproti roku 2019 zvýšilo o 3,2 %, na 141,2 mld. Kč. Vývoj v oblasti životního i neživotního pojištění byl tentokrát velmi vyrovnaný. V životním pojištění růst opět mírně zrychlil, na 3 %, a předepsané pojistné dosáhlo hodnoty 46,5 mld. Kč, a to především zásluhou běžně placeného pojistného, které překonalo částku 45,5 mld. Kč. Jednorázové placené pojistné naopak o téměř 20 % oslabilo, ale jeho vývoj je velmi proměnlivý a na celkový výsledek má jen zanedbatelný vliv. V neživotním pojištění se situace v meziročním srovnání změnila více. Dynamika růstu se sice snížila z loňských 7,3 % na aktuálních 3,3 %, tedy o celé 4 p. b., ale předepsané pojistné v neživotním pojištění i tak dosáhlo rekordní výše – téměř 94,7 mld. Kč, a to hlavně díky přírůstku v pojištění majetku, odpovědnosti i pojištění vozidel.

Pojistný kmen se výrazně nezměnil; meziročně se zvýšil jen o 0,4 % a celkový počet pojistných smluv se tak přiblížil hladině 28,8 mil. V životním pojištění pokračuje dlouhodobý pokles. Celkově se počet pojistek snížil o 2 %, u běžně placených smluv o 1,5 %. Těch bylo ke konci roku aktivních přes 5,1 mil., resp. 4,8 mil. V dominantním neživotním pojištění počet smluv naopak mírně (o 1 %) stoupl, na 23,6 mil


Mohlo by vás zajímat: Fúze pojišťoven UNIQA a AXA byla završena


Propuknutí pandemie COVID-19 mělo ale nepochybně negativní dopad na obchodní produkci v životním pojištění. Produkční pojistné sice překonalo 12,9 mld. Kč, ale oproti roku 2019 se snížilo o 19 %, tedy o více než 3 mld. Kč. Běžně placené pojistné pokleslo o 4 %, na 5,2 ml d. Kč, jednorázově placené dokonce o 27 %, na 7,8 mld. Kč. Spolu s tím ubylo i nově uzavřených smluv: celkově o 9 %, na 435 000, z toho běžně placených o necelých 7 %, na 425 000. Počet samostatně jednorázově placených smluv se propadl o 56 %.

Vyrocni zprava ČAP 2020 5Koncentrace trhu se v roce 2020 dále navýšila v souvislosti s dokončeným převodem kmene a nedávnými fúzemi mezi členskými pojišťovnami. Podíl prvních 10 členů na celkovém předepsaném pojistném upraveném podle metodiky ČAP narostl z loňských 90,1 % na aktuálních 91,7 %. Oproti tomu oslabil podíl obou hlavních skupin: Generali CEE a Vienna Insurance Group, z 58,7 % na 57,7 %.

Pojistné události

Celkové náklady na pojistná plnění členů ČAP se započtením zákonného pojištění se v roce 2020 snížily o 6,9 %, resp. o 6,9 mld. Kč, a po loňském překonání 100mld. hranice nyní poklesly na 93,4 mld. Kč. Z toho téměř 90 mld. Kč, resp. 85,3 mld. Kč bez zahrnutí zákonného pojištění, připadá na samotná vyplacená plnění. V obou hlavních segmentech lze ale vysledovat odlišný vývoj. V životním pojištění nastal výrazný propad a pojistná plnění se zredukovala o 5,8 mld. Kč, na hodnotu 37,5 mld. Kč. I nadále je ale patrná praxe předčasného ukončování smluv spojená s výplatou odkupného, ačkoliv se počet nově uzavíraných smluv meziročně snížil o 44 000. Tento přístup výrazně navyšuje plnění nad rámec vzniku standardní pojistné události životního pojištění, a to i za situace, kdy celkový počet smluv v životním pojištění klesá. V neživotním pojištění vyplacená plnění sice také poklesla, ale jen o 1,7 %, na úroveň 47,8 mld. Kč. Dalších 4,6 mld. Kč připadá na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Neživotní pojištění tak v úhradách překonalo životní pojištění o 10,3 mld. Kč a na pojistném plnění si drží 56% podíl.


Mohlo by vás zajímat: Zdraví na pracovišti. Jaká je aktuální situace?


Rok 2020 byl z pohledu výskytu živelních katastrof navzdory několika ojedinělým událostem poměrně přívětivý. Ani orkán Sabine (Ciara), který se na začátku února zformoval nad západní a střední Evropou, nezpůsobil takové škody jako plošné povodně o několik let dříve. Tento rok je tak nejvíce ovlivněn plným propuknutím pandemie COVID-19. Nicméně např. škody způsobené lokálními povodněmi a vichřicemi meziročně narostly. V případě vichřic o cca 30 %, na 1,4 mld. Kč, a u povodní více než dvojnásobně, na téměř 800 mil. Kč. Oproti tomu byly následky krupobití na méně než polovině hodnot roku 2019. Celkově přírodní živly napáchaly pojištěné škody ve výši 4,5 mld. Kč. Překvapivě tak nejvíce nenarostly katastrofy přírodní, ale ty způsobené člověkem. Škody z výbuchu se zvětšily 20násobně a dosáhly úrovně téměř 650 mil. Kč. Nejničivější ale zůstávají požáry, za které členské pojišťovny vyplatily náhrady za 2 mld. Kč.

Ve většině zbývajících sledovaných skupin rizik se projevil klesající trend ve shodě s celkovým vývojem. To ovšem neplatí pro havarijní pojištění vozidel, kde navzdory nižšímu počtu vyřízených událostí narostl objem náhrad o 3,4 % a vyplatilo se 14,6 mld. Kč. Vymyká se i pojištění všeobecné odpovědnosti, s odškodněním ve výši 4,3 mld. Kč, tedy s meziročním přírůstkem o téměř 20 %. V ostatních případech ale pojistná plnění více či méně klesala, např. zemědělská pojištění o téměř 10 % nebo léčebné výlohy v zahraničí o necelých 25 %. V souvislosti s omezením pohybu v roce 2020 výjimečně o 7,7 % ubyly i celkové náklady u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které dosáhly částky 23,8 mld. Kč. Kompenzace z úrazů dosáhly 2 mld. Kč. Ve zbývajících skupinách už ale nepřekonaly hranici 1 mld. Kč.


Mohlo by vás zajímat: Lékaři si loni polepšili o 11 %


Celkový počet pojistných událostí se v roce 2020 snížil o 10,7 %, na 2,6 mil. Tentokrát se ale situace značně liší. Za zmíněným poklesem stojí především vývoj v neživotním pojištění. V jeho rámci jich bez zahrnutí zákonného pojištění meziročně nastalo o 12,6 % méně, tedy 1,8 mil. Nejvíce propadly léčebné výlohy v zahraničí, a to téměř o 37 %, na 41 000. Co do počtu jsou ale významnější pojistné události z havarijního pojištění. Těch ubylo 3,4 % a pojišťovny jich řešily 592 000. U všeobecné odpovědnosti klesly o 10,5 %, na 219 000, u úrazu o 9,1 %, na 214 000, a u živlů o 13,6 %, na 99 000 (v posledním jmenovaném případě především z důvodu absence nejničivějších přírodních katastrof během celého roku 2020). O téměř 13 % bylo méně i krádeží, a škod ze zemědělského pojištění bylo méně dokonce o 34 %. V souvislosti s omezením výkonu některých profesí a dalšími mimořádnými opatřeními ubylo registrací škod v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Jejich počet se snížil o 16,6 %, na 45 000. V životním pojištění už není úbytek pojistných událostí tak znatelný. Meziročně se jich vyřídilo o 4,7 % méně, tedy přibližně 690 000. Přes pokračující útlum se stále částečně jedná o důsledek praxe předčasného ukončování smluv životního pojištění spojeného s výplatou odkupného. Výše popsaný vývoj vedl k mírnému navýšení podílu životního pojištění na celkovém počtu vyřízených pojistných událostí na úroveň 27 %.

Životní pojištění

Životní pojištění v minulosti dlouhodobě rostlo. V roce 2013 se ale projevilo zpomalení, které o rok později přešlo do mírného poklesu, a ten se v roce 2015 výrazně prohloubil. Nezanedbatelný vliv na to měla i legislativní úprava z konce roku 2014, která značně omezila daňové zvýhodnění spojené s úhradou pojistného. První náznaky zlepšení se objevily v roce 2017 a v následujících letech se znovu potvrdily, ale charakter vývoje životního pojištění se postupně mění.

Pro dlouhodobě stabilní růst jsou podstatné především smlouvy s běžně placeným pojistným. Ty jsou dominantní i do počtu, je jich 95 %, a tento podíl stále roste. Naopak vývoj jednorázově placených smluv je značně nepředvídatelný, neboť pro klienty tyto smlouvy představují spíše investiční příležitost než nástroj pro krytí závažných rizik. Jejich popularita mezi pojistníky, resp. investory, tak v čase značně kolísá.Vyrocni zprava ČAP 2020 6

Nejvýznamnější jsou nadále produkty spojené s investičním fondem, známé také jako „investiční životní pojištění“. Nicméně jejich podíl podle předepsaného pojistného upraveného metodikou ČAP v posledních letech klesá a nyní dosahuje hodnoty 41,9 %. Meziročně se tento předpis snížil o 5,2 %, na 19,5 mld. Kč, resp. o 4,5 %, na 18,5 mld. Kč, bez zahrnutí jednorázově placeného pojistného. Smluv ubylo o 3,7 %, na cca 2,9 mil. Klesla i vyplacená pojistná plnění, o necelých 17 %, na částku 18,2 mld. Kč, s počtem vyřízených pojistných událostí ve výši 220 000.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Chvála sobců


Oproti tomu naopak roste podíl doplňkového pojištění úrazu nebo nemoci, který se navýšil na už téměř srovnatelných 38,9 %. Předepsané pojistné v roce 2020 stouplo o 18 %, na 18,1 mld. Kč, a s 2,8mil. přírůstkem se tak jedná o hlavního hybatele současného růstu v životním pojištění. V souladu s tím se na pojistném plnění vyplatilo o 11 % více, tedy 6,1 mld. Kč, čemuž odpovídá 458 000 vyřízených pojistných událostí. Obecně se jedná o dlouhodobý trend odklonu od samostatného úrazového pojištění v rámci neživotního pojištění k připojištění ke smlouvám životního pojištění, který je od roku 2019 navíc umocněn i změnou metodiky vykazování dotčených rizik.

Třetí v pořadí je nově pojištění pro případ smrti, jehož podíl také dlouhodobě roste a aktuálně dosahuje 8,3 %. Předpis se navýšil o 11,7 %, na 3,9 mld. Kč. O necelých 11 %, na 1,3 mil., stoupl i počet aktivních smluv. Výrazně narostlo i vyplacené pojistné plnění, o více než 30 %, na 939 mil. Kč, ze 17 000 pojistných událostí. V kontrastu s tím dále oslabují tradiční pojištění pro případ dožití a smrti nebo dožití a také pojištění důchodu, i když souhrnně mají stále 10% podíl. Předepsané pojistné se v prvním případě snížilo o 13,8 %, na 3,6 mld. Kč, ve druhém o 6,7 %, na 1 mld. Kč. Smluv ve kmeni ubylo o 7,3 %, na 747 000, resp. o 8,6 %, na 126 000. Pojistné plnění přes postupný pokles již dlouhodobě převyšuje uhrazené pojistné a svědčí tak o pouhém dožívání těchto produktů. V první skupině produktů se v roce 2020 vyplatilo 11,1 mld. Kč, tedy více než trojnásobek předpisu: v důchodovém pojištění pak 1,3 mld. Kč. Obdobně klesl i počet vyřízených pojistných událostí, na 87 000, resp. 10 000. Obojí potvrzuje přetrvávající trend, kdy dochází k postupnému přechodu od smluv s garantovaným výnosem ke smlouvám, u kterých nese investiční riziko pojistník, nebo k čistě rizikovým pojistkám.

Podíl zbývajících odvětví životního pojištění, reprezentovaných svatebním pojištěním nebo pojištěním prostředků na výživu dětí, příp. kapitálovými činnostmi, nadále klesá a dohromady na předepsaném pojistném nedosahuje ani 1% podílu. V obou případech se tak opět jedná především o dožívající produkty, o které není momentálně mezi klienty dostatečný zájem.  

Vyrocni zprava ČAP 2020 7

Neživotní pojištění

V neživotním pojištění má i nadále dominantní postavení pojištění vozidel. Na předepsaném pojistném při zahrnutí zákonného pojištění zaměstnavatele opět posílilo svůj podíl z 45,6 % v roce 2019 na 47,5 %. Převládajícím odvětvím je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zasloužené pojistné se meziročně navýšilo o 7,6 % a přiblížilo se částce 26,4 mld. Kč. Celkové náklady spojené s těmito produkty dosáhly hodnoty 23,8 mld. Kč. V porovnání s 25,8 mld. Kč (2019) se jedná o 7,7% pokles, který je ale výhradně důsledkem zavedení mimořádných vládních opatření proti šíření pandemie COVID-19. Ta vedla k omezení provozu i celkové mobility obyvatel, a tedy i úbytku souvisejících škod. Po řadě let nepříznivých výsledků se proto v roce 2020 kombinovaný škodní poměr (podíl všech nákladů a zaslouženého pojistného) skokově zlepšil, o necelých 15 p. b., na 90,3 %. Jedná se ovšem o zcela výjimečnou situaci, jak již bylo vysvětleno výše.


Mohlo by vás zajímat: VIG k 1. pololetí 2021: Objem pojistného stoupl o 3,5 % na 5,77 mld. EUR


V havarijním pojištění se předepsané pojistné také navýšilo, a to o téměř shodných 7,8 %, když dosáhlo hodnoty 23,6 mld. Kč. Samotné vyplacené plnění rostlo pomaleji, o 3,4 %, a počet vyřízených pojistných událostí dokonce o 3,4 % klesl. Důvody již byly shrnuty v předchozím odstavci. I tak členské pojišťovny ČAP svým klientům vyplatily v podobě finančních kompenzací téměř 14,6 mld. Kč a vyřídily přes 590 pojistných událostí.

Předepsané pojistné v souhrnu odvětví pojištění majetku meziročně stouplo o 2,8 %, na 24,4 mld. Kč. Nicméně jeho podíl se téměř nezměnil, jen se nepatrně zvýšil, o 0,2 p. b., na 22,9 %. Pojištění domácnosti přidalo 3,2 %, když předepsalo 3,4 mld. Kč, a pojištění staveb občanů dokonce 6,3 % (narostlo na 6,5 mld. Kč). Všeobecné pojištění odpovědnosti bez započtení zákonného pojištění také posílilo: v předpisu o výrazných 8,2 %, na 9 mld. Kč, a v podílu o 0,4 p. b., na 8,4 %. Z toho na pojištění občanů připadá 2,7 mld. Kč, tedy o 7,2 % více než roku 2019. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zpomalilo růst a zakončilo na úrovni jen mírně převyšující 9 mld. Kč.

Vyrocni zprava ČAP 2020 8

Na ostatní odvětví dohromady zbývá 12,7% podíl, který oproti roku 2019 klesl o 2,4 p. b. Ta zahrnují např. cestovní pojištění, zdravotní pojištění cizinců, pojištění přepravy nebo náklady a v pandemickém roce 2020 se znatelně propadla. Konkrétně předepsaného pojistného v cestovním pojištění meziročně ubylo o téměř 42 %, na 1,7 mld. Kč. O 36 % kleslo i vyplacené pojistné plnění ze 47 000 událostí, kterých ovšem nastalo o necelých 60 % méně než v roce 2019. V samostatném úrazovém pojištění se předepsané pojistné snížilo o 5 %, na 2,4 mld. Kč. Počet pojistných smluv ale naopak o 5,8 % stoupl. Výše vyplacených pojistných plnění zůstala téměř beze změny, i když pojistných událostí o 4,7 % ubylo


Mohlo by vás zajímat: Výdaje na zdraví z vlastních kapes neustále rostou


Průřezové pojištění podnikatelských rizik potvrdilo i v roce 2020 růstový trend. Předepsané pojistné se zvýšilo o 3,7 %, na 22,5 mld. Kč. V tom pojištění majetku stouplo o 3,1 %, na 15,1 mld. Kč, resp. pojištění odpovědnosti o 7,3 %, na 6,5 mld. Kč. Vyplacené pojistné plnění rostlo o 6,3 %, i když počet škod mírně klesl, na 250 000. 

Vyrocni zprava ČAP 2020 9

Pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé optikou ČNB

Podle údajů ČNB působilo v roce 2020 na českém pojistném trhu 45 subjektů (44 pojišťoven a jedna zajišťovna). Z toho bylo stejně jako vloni 27 tuzemských pojišťoven, ale počet zahraničních poboček se snížil z 20 na 17. Z celkového počtu se většina řadí mezi neživotní pojišťovny (26). Čistě životních pojišťoven bylo v roce 2020 jen pět a zbytek představují pojišťovny se smíšenou činností. Na českém pojistném trhu nadále působí jediná zajišťovna s licencí ČNB, a to VIG RE.

Počet zahraničních pojišťoven a poboček pojišťoven z jiných členských států EU a EHP, které poskytují přeshraniční služby v ČR, se meziročně jen nepatrně snížil, z 976 na 974. Ty se ve své činnosti zaměřují zejména na oblast neživotního pojištění a rozsah poskytovaných obchodů je odhadován na jednotky miliard korun.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovny mají zohledňovat udržitelnost, říkají klienti v Německu a Rakousku


Mezi nejvýznamnější řízení v sektoru pojišťoven ze strany dohledu patřilo schválení převodu části pojistného kmene Pojišťovny Patricie a České pojišťovny ZDRAVÍ do Generali České pojišťovny, které navazovalo na schvalovací proces z předchozího roku a týkalo se zbývající části pojistného kmene se zahraničním prvkem. K dalším významným řízením patřilo schválení nabytí AXA pojišťovny a AXA životní pojišťovny skupinou UNIQA.

V souladu s výše popsanou úpravou bylo ke konci roku 2020 registrováno 1121 samostatných zprostředkovatelů, 34 648 vázaných zástupců a 2232 doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů. Samostatní likvidátoři byli z důvodu systematiky regulace distribuce převedeni do režimu vázané živnosti. Nyní proto ve statistice osob působících na finančním trhu nejsou vůbec vykazováni.  

Vyrocni zprava ČAP 2020 1

Celkové předepsané hrubé pojistné, včetně aktivního zajištění z databáze ČNB, dosáhlo v roce 2020 hodnoty 168 mld. Kč. Oproti roku 2019 narostlo ze 165,9 mld. Kč o 1,2 %. Pokračuje růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění, a to ze 112,5 mld. Kč na 116,1 mld. Kč, meziročně o 3,2 %. V útlumu je naopak životní pojištění, s předepsaným pojistným dosahujícím hodnoty 51,8 mld. Kč. To odpovídá 3% poklesu z loňských 53,4 mld. Kč. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném dále klesá, konkrétně z 32 % na 31 %. Na neživotní pojištění tak připadá většinový, 69% podíl. V západoevropských státech je tento poměr zpravidla opačný, ale přímé srovnání skrývá riziko chybné interpretace, neboť komerční pojišťovny jsou zde v různé míře zapojeny do sociálních a penzijních systémů, což právě do životního pojištění přináší významné finanční objemy. To s realitou v ČR zatím nekoresponduje a v tomto ohledu je pojistný trh směrem na západ výrazně rozvinutější.


Mohlo by vás zajímat: Jak vidí budoucnost oboru pojišťovnictví společnost Aon


Vyrocni zprava ČAP 2020 2

Počet aktivních smluv během roku 2020 klesal. Celkově se snížil o 0,5 % a ke konci roku jich bylo přibližně 28,4 mil., o 152 000 méně než vloni. V životním pojištění jich bylo uzavřeno 5,3 mil., v neživotním 23,1 mil. Hybatelem tohoto vývoje je především životní pojištění, kde meziročně ubylo téměř 106 000 smluv (–2 %). V neživotním pojištění se počet smluv téměř nezměnil a jen mírně klesl, o 2 ‰. Dopady současné pandemie se tak do celkových výsledků českého pojistného trhu, a to i přes pozorované zpomalení, promítly jen částečně a zatím převážně pokračuje dlouhodobý trend posilování neživotního pojištění na úkor životního. Větší dopad do pojišťovnictví lze příp. očekávat až s větším časovým odstupem.

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články