Za finanční gramotnost Čechů jsou zodpovědné i firmy


			Za finanční gramotnost Čechů jsou zodpovědné i firmy
17.6.2016 Pojistný trh

Náměstkyně Ministerstva financí, Lenka Jurošková tvrdí, že nevalná finanční gramotnost Čechů, plynoucí z posledních průzkumů, by mohla být zapříčiněna érou komunismu. Nápravě by měly přispět i firmy.

Na konci května Ministerstvo financí zveřejnilo výsledky průzkumu finanční gramotnosti, podle kterých má více, než polovina obyvatel Česka, nedostatečné finanční znalosti. Lidé nerozumí pojmům, jako je úrok, RPSN, či inflace. Přes 40 % dotázaných nedokázalo vypočítat dvouprocentní úrok ze sta korun. Dvě třetiny lidí, se chová vůči penězům nezodpovědně.

Průzkum byl proveden na základě metodiky OECD, která stanovuje třetinu ze všech sta otázek pro všechny země stejné. Zbylé dvě třetiny reflektují národní specifika.

Podle náměstkyně ministra financí pro oblast mezinárodních vztahů a finančního trhu, Lenky Juroškové, je důležité, aby se do finančního vzdělávání, zapojily kromě škol a rodiny, i firmy.

V rozhovoru pro iHNed Jurošková uvádí, že finanční gramotnost je otázkou celoživotního vzdělávání. Zodpovědnost nezávisí tedy přímo na vládě, která se o finanční gramotnost občanů začala zabývat až v roce 2007, nýbrž by se zkušenosti měly předávat z generace na generaci. Úskalí tohoto předpokladu vězí v komunistické éře, jež zavedla transformaci ekonomiky a jiných tržních principů, na které tehdejší generace nebyla připravena.

Po roce 2007, tedy těsně před krizí, se vláda začala angažovat v rozšiřování všeobecné povědomosti o finanční gramotnosti prostřednictvím vzniku meziresortních pracovních skupin. Od roku 2009 se povinně o financích vyučuje na středních školách a od roku 2013 na základních školách. Očekávané výsledky však budou vidět až v dlouhodobějším horizontu.

Základní povědomí o finančním chodu domácnosti, by lidé měli mít primárně již od rodiny. V době, kdy dítě dostane své první kapesné, se učí s penězi zacházet. Škola by tyto návyky pak měla pouze utvrdit.

Jako další krok k ochraně spotřebitele, je kromě finančního vzdělávání, legislativní role Ministerstva financí, která má občany chránit zákonem. Důkazem je nový zákon o spotřebitelském úvěru, který na začátku tohoto měsíce prošel třetím čtením ve sněmovně. Součástí tohoto zákonu bude například i hranice pro smluvní pokuty.

Ministerstvo financí také provozuje web Proč se finančně vzdělávat? A v budoucnu plánuje zveřejňovat pravidelně články v tisku, či speciálně zaměřené projekty. Výsledky průzkumu pak budou zohledněny v revizi národní strategie finančního vzdělávání, na které se začne pracovat v roce 2017.

Důležitá je podle ministerstva materiální, finanční a lidská podpora. Proto by se měl více zapojovat soukromý sektor prostřednictvím projektů, které ministerstvo posoudí a vyhodnotí adekvátnost zapojitelnosti jednotlivých firem. Dle případného uvážení, se pak Ministerstvo financí může na některých projektech spolupodílet.

Zdroj: iHNED.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články