Zajímavost: Bomby z 2. světové války dál ohrožují německá města


			Zajímavost: Bomby z 2. světové války dál ohrožují německá města

V květnu tohoto roku došlo v saském hlavním městě Drážďany k dílčí detonaci staré bomby z leteckého náletu během druhé světové války. Výbuch, rámus i dým ohromil mnohé svojí silou. Riziko škod nebo zdravotní újmy nelze v takových případech vyloučit, protože v zapomenutých nevybuchlých bombách se skrývá stále obrovský ničivý potenciál. Dalším problémem je po výbuchu vlna horka, kterou bomba vyzařuje a může generovat sekundární nebezpečí pro okolí.

Policie v Drážďanech povolaná na místo hovořila o „akutním nebezpečí exploze“ a „skutečně vysokém stupni ohrožení, který však na místě nelze přesněji odhadnout“. Bombu bylo nutné vyhrabat a začít hned chladit. Nakonec byla částečně odpálena během manipulace s pojistkou poté, co proběhla na místě samozřejmě evakuace a byla přijata ochranná opatření. Podle oficiálních sdělení nedošlo k žádným škodám na domech nebo bytech, i když bylo samozřejmě nezbytné přechodně zastavit provoz na železnici, ve vzduchu i MHD. To samozřejmě přineslo další těžkosti a ztráty.

Bohužel se to takto bez vážnějších následků nepovede vždy. Například v roce 2014 v Euskirchen nebo ještě o čtyři roky dříve v Göttingen způsobily výbuchy staré munice rozsáhlé škody a dokonce si vyžádaly i lidské oběti.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Letní zamyšlení nad naším vzhledem


V pojistných podmínkách jsou události spojené jakkoli s válečnými událostmi zpravidla vyloučeny z pojistné ochrany. Kdo tedy lidem případné škody nahradí?

Například místní pojišťovna Gothaer Versicherungen připouští pro tento případ výjimku: „V souladu s doporučením Německého svazu pojistitelů (GDV) nevyužíváme při takových událostech běžnou výluku. Pozdní výbuchy bomb, které zůstaly v zemi po druhé světové válce, počítáme pod riziko „exploze“ a tudíž poskytujeme ochranu pro budovy i domácnosti.“

Německé pojišťovnictví se tak nehodlá zbavovat odpovědnosti a solidarity pro takové případy, kterých je ze zřejmých historických důvodů v této zemi mnohem více než kdekoli jinde. Zákazníkům v Německu lze tedy jen doporučit, aby si pečlivě překontrolovali, zda jejich pojistné smlouvy obsahují rovněž toto krytí pro případ výbuchů. Protože zejména v průmyslových městech, v Berlíně, Hamburku nebo Drážďanech se s velkou pravděpodobností takové případy mohou opakovat.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články