Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích čeká v Senátu. Jak se na něj chystá trh?


			Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích čeká v Senátu. Jak se na něj chystá trh?
9.8.2016 Pojistný trh

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích leží v Senátu a trh se v naději, že vše projde předposledním schvalovacím orgánem bez problémů, připravuje na implementaci jejího konečného znění. Reakce ze strany zprostředkovatelů je vesměs podobná. Všichni jsou rádi, že je snad konečně jasno, ale regulovat životní pojištění bez rezervotvorné složky?

Tomu, co zbylo z původního návrhu novely zákona č. 38/2004 sb., se ani nedá říkat torzo. Vlivem politikaření a koaličních dohod z novely mnoho nezbylo. Původní svazek obsahující více jak sto padesát stran se smrskl na dvě, ale i ty, trh ovlivní. Přinese to však pozitivní dopady na klienta, kterými se všichni zúčastnění oháněli?

Předsedkyně Asociace českých pojišťovacích makléřů, Jiřina Nepalová, na otázku, zda je AČPM spokojená s konečným zněním odpověděla: „Došel-li zákonodárce k závěru, že si pojistný trh se vzniklou situací neumí poradit sám a je třeba řešit situaci vnější regulací, pak z větší části můžeme návrh novely pro tento okamžik považovat za vhodný. Novela správně cílí na otázku přepojišťování pojistných smluv, přičemž za vhodné považujeme zejména navázání právní úpravy na výplatu odkupného. Navrhovaná úprava tak reálně zvyšuje ochranu pojistníka a podporuje dlouhodobý pojistný vztah,“ a dodává „Na druhou stranu je však diskutabilní skutečnost, že se zákonné limitace mají týkat i rizikových životních pojištění, a nikoliv pouze rezervotvorných pojištění.“

S tímto názorem souhlasí i generální ředitel společnosti Broker Trust Michal Knapp. „Nová verze je mnohem lepší než to, co hrozilo na podzim loňského roku. Domnívám se však, že by bylo lepší navrženým způsobem regulovat pouze ty produkty životního pojištění, u kterých se tvoří pojistná rezerva na dožití tj. tzv. rezervotvorné životní produkty. Z pohledu klienta je dobré na schválené novele to, že jsou regulovány získatelské náklady, které je možné klientovi aplikovat ze strany pojišťovny v případě, že požádá o odkupné v prvních pěti letech trvání pojištění.“

Novela 38 je ve výsledku takovým dočasným můstkem k velké evropské regulaci IDD, která přinese hlubší úpravu současných nastavení a bude pro ni využit onen  „zbytek“ z novely 38, který nebyl zatím využit. Jednání týkající se IDD již započala na úrovni veřejné konzultace. Ministerstvo oslovilo odborné asociace, kterých se regulace týká a ty se musely nejpozději k 1. srpnu 2016 vyjádřit prostřednictvím poskytnutých formulářů. „Novelu zákona 38 vnímáme spíše jako krátkodobé řešení výlučně pro tento okamžik. Věříme, že až nová komplexní úprava, která zohlední novou evropskou právní normu (IDD), bude základem fungujícího pojistného trhu,“ komentuje Jiřina Nepalová. Na finální znění IDD si však ještě chvíli počkáme, neboť Evropská komise chce směrnici transponovat do českého právního řádu k 23. únoru 2018.

Ale pěkně postupně. Pokud půjde vše jak má a Senát se již nijak nevyhradí proti současnému znění zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, dojde k jeho schválení 24. srpna, kdy je zařazen na pořad schůze Senátu. Po podpisu prezidenta panuje shoda v odhadu počátku jeho účinnosti a to na přelomu roku 2016. Dojde pak k výrazným změnám na trhu? „Na trhu s životním pojištěním již ke změnám dochází a tento trend bude pokračovat. Konkurence tlačí na vylepšování rizikových životních pojistek. Trh s rezervotvorným pojištěním bude nadále klesat a poradci se budou více zaměřovat na investice nebo jiné spořící produkty. Žádné dramatické změny vyvolané novou legislativou neočekávám,“ predikuje Michal Knapp.

Nová regulace bude mít jistě dopad i na strategii tvorby stornofondů samostatných poradců i větších poradenských společností. O tom, jak se stornofondem pracovat a jak jej upravit chystáme v blízké budoucnosti článek, který problematiku popíše podrobněji.

Nyní se naše zraky upínají k 27. schůzi Senátu a k senátnímu tisku č. 315, čekajícímu na dostatečný počet kladných hlasů.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články