ZDP vyšel ve Sbírce zákonů. Platit začne v prosinci


			ZDP vyšel ve Sbírce zákonů. Platit začne v prosinci

Zákon o distribuci pojištění a zajištění vyšel 16. 8. ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2018. Účinnost nové legislativy by se tak měla datovat k 1. 12. 2018.

Důvodem předložení návrhu zákona je transpozice směrnice IDD. Vzhledem k tomu, že tato směrnice již neupravuje pouze zprostředkování pojištění, ale rozšiřuje svou působnost nově i na poskytování pojištění pojišťovnou prostřednictvím jejích zaměstnanců a dále obsahuje řadu koncepčních změn, byl navržen zcela nový zákon o distribuci pojištění a zajištění a současně se ruší stávající zákon 38 o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Nad rámec cílů určených směrnicí o distribuci pojištění se návrh zákona zaměřuje také na dosažení jednotného přístupu k regulaci distribuce na finančním trhu v ČR jako celku. Stejně upravené instituty a procesy v sektorech spotřebitelských úvěrů, pojišťovnictví a na kapitálovém trhu by měly zpřehlednit právní řád, zefektivnit výkon povolovacích a dohledových činností a snížit náklady osobám, které na finančním trhu podnikají. 


Mohlo by vás zajímat: Podcast: IDD všude, kam se podíváš


Návrh zákona se tedy zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících při distribuci pojištění a zajištění.

„Jádro zvýšení ochrany spotřebitele při sjednávání pojistných produktů spočívá především v posílení odpovědnosti pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě a dále v důrazu na to, aby byl klient srozumitelně a transparentně informován o podstatných aspektech pojištění, které je mu nabízeno. To se týká především prodeje investičního životního pojištění, což je produkt, se kterým bývá nejvíce spojován problém tzv. přepojišťování,"  popisovala v červenci Ministryně financí ČR Alena Schillerová.

Co nový zákon přinese?

 • Zákon klade důraz na větší míru informovanosti spotřebitele při sjednávání pojištění. Klient obdrží rozsáhlý soubor informací jak o pojistném produktu, tak o pojistiteli, případně o pojistném zprostředkovateli.
 • V rámci sjednávání určitých typů pojištění bude existovat povinnost provést pro klienta analýzu, tak aby měl k dispozici odborné a objektivní informace o vhodnosti konkrétního pojistného produktu.
 • Zákon se snaží omezit možnost nabízení nevhodných produktů klientovi tím, že stanoví povinnost zachytit průběh jednání o pojištění či jeho podstatné změně. Tímto omezí možnou preferenci konkrétního pojistného produktu poradcem a zároveň důkazně posílí klientovo postavení.
 • Zákon jasně vymezuje odpovědnost pojišťovacího zprostředkovatele za své poradce. Způsobí-li poradce klientovi svým jednáním škodu, odpovídá mu za ni vždy pojišťovací zprostředkovatel.
 • Spotřebitelé mohou profitovat z vyšších nároků na profesionalitu, důvěryhodnost a odbornost osob setkávajících se s klienty při distribuci pojistných produktů, včetně jejich následného profesního vzdělávání. Nový zákon také u poradců předpokládá dosažení alespoň středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou.
 • Došlo k výrazné redukci často matoucích kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, a to z pěti na dvě. Klientovi bude zřejmější s kým jedná, a zda zprostředkovatel provádí zprostředkování pro něho či pro pojišťovnu.

Zkoušky odborné způsobilosti 

 • Zkoušky odborné způsobilosti, které již byly zavedeny na poli penzijních produktů, úvěrů a investic, se nyní stávají podmínkou výkonu činnosti i při prodeji pojistných produktů.
 • Oproti současným zkouškám budou pojišťovací zprostředkovatelé muset mít podrobnější znalosti o prodávaném produktu, aby s klientem mohli jednat s odbornou péči.
 • Odborné zkoušky se nově budou skládat z teoretické i praktické části, budou obsahovat pět okruhů odbornosti a budou probíhat před zkušební komisí.
 • V rámci praktické části odborné zkoušky se na případových studiích bude hodnotit i schopnost zprostředkovatele řádně vysvětlit zájemci o pojištění nabízený produkt a jeho vlastnosti.
 • Současně nový zákon sjednotí podmínky odborného výkonu činnosti s dalšími sektory finančního trhu.
Zdroj: oPojištění.cz; ShrtCut Studio

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články