Zákon o distribuci pojištění a zajištění míří do Senátu


			Zákon o distribuci pojištění a zajištění míří do Senátu

Zákon o distribuci pojištění a zajištění podpořila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna. Projednávání ve Sněmovně tak v této fázi končí a návrh zákona je bez zbytečného odkladu postoupen Senátu. Ten je povinen se o návrhu zákona usnést do 30 dnů. Senát se zabývá návrhem v jediném čtení, kterému předchází projednání v příslušném výboru. Legislativa má za cíl zvýšit ochranu klientů i důvěryhodnost celého pojišťovacího sektoru.


Více informací ZDE


Důvodem předložení návrhu zákona je transpozice směrnice IDD. Vzhledem k tomu, že tato směrnice již neupravuje pouze zprostředkování pojištění, ale rozšiřuje svou působnost nově i na poskytování pojištění pojišťovnou prostřednictvím jejích zaměstnanců a dále obsahuje řadu koncepčních změn, navrhuje se zcela nový zákon o distribuci pojištění a zajištění a současně zrušení stávajícího zákona 38 o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Návrh zákona se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících při distribuci pojištění a zajištění.


Mohlo by vás zajímat: Transpozice IDD po česku: Znovu a lépe?


O vhodném a přiměřeném způsobu transpozice směrnice o distribuci pojištění do návrhu nového zákona Ministerstvo financí při jeho přípravě dlouhodobě diskutovalo jak s regulovanými subjekty, tak i s Českou národní bankou. Koncepčně návrh zákona vychází z předchozích vládních návrhů novel zákona  38 o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, u nichž nebyl legislativní proces dokončen (v roce 2013 z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny), resp. se omezil na pouhou regulaci provizí a odkupného u životního pojištění. 

Nad rámec cílů určených směrnicí o distribuci pojištění se návrh zákona zaměřuje také na dosažení jednotného přístupu k regulaci distribuce na finančním trhu v ČR jako celku. Stejně upravené instituty a procesy v sektorech spotřebitelských úvěrů, pojišťovnictví a na kapitálovém trhu by měly zpřehlednit právní řád, zefektivnit výkon povolovacích a dohledových činností a snížit náklady osobám, které na finančním trhu podnikají.

Polanci přijali zákon v pozměněné podobě podle doporučení rozpočtového výboru. Stanoví tak například, že flotilový způsob sjednávání pojištění, třeba u platebních karet, není zprostředkováním pojištění. K podnikatelskému provozování této činnosti tak nebude nutné získat oprávnění ke zprostředkování pojištění. Tyto osoby bude evidovat pouze pojišťovna, pro kterou budou pracovat.

Zákon v přijaté podobě také pojišťovnám výslovně dovoluje zprostředkování pojištění, tedy možnost sjednávat pojištění jiné pojišťovny. Podle ministerstva financí se to děje nejčastěji v případě obchodní spolupráce životní a neživotní pojišťovny.


Mohlo by vás zajímat: Lidé ročně prokouří luxusní all inclusive dovolenou


„Jádro zvýšení ochrany spotřebitele při sjednávání pojistných produktů spočívá především v posílení odpovědnosti pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě a dále v důrazu na to, aby byl klient srozumitelně a transparentně informován o podstatných aspektech pojištění, které je mu nabízeno. To se týká především prodeje investičního životního pojištění, což je produkt, se kterým bývá nejvíce spojován problém tzv. přepojišťování. Proto také zavádíme standardizovaný formulář, který by měl klientům umožnit se v nabídkách pojištění snáze zorientovat a vyhodnotit si lépe výhodnost daného pojistného produktu," řekla ve Sněmovně ministryně financí ČR Alena Schillerová.

„Zákon dále zavede nový standard odborné způsobilosti prodejců pojištění, a zatímco stávající systém požadavků na odbornost distributorů pojištění je postaven na formálním ověřování teoretických znalostí ze všech pojistných odvětví, nový zákon oproti tomu zdůrazňuje potřebu spíše hloubky než šíře - tzn. znalosti těch konkrétních produktů, které ten zprostředkovatel nabízí, což je nezbytné pro kvalifikované jednání se zákazníkem. V důsledku toho dojde i k tomu, že se obnoví a vlastně zaktualizuje registr, který vede Česká národní banka, tak aby mohla tato Česká národní banka účinně kontrolovat zprostředkovatele pojištění, protože o nich bude mít reálný přehled. O těch kteří se skutečně pojištěním živí a vykonávají ho," doplnila ministryně financí ČR.


Mohlo by vás zajímat: Jiří Charypar: Když legenda vzpomíná…


Změna termínu transpozice evropské směrnice IDD

Dne 19. 3. 2018 byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie změna termínu transpozice evropské směrnice IDD do národních legislativ.  Směrnice IDD měla být na národní úrovni transponována do 23. února 2018. V účinnost pak má vstoupit 1. října 2018. Termín transpozice na národní úrovni byl z důvodu většího časového prostoru na přípravu posunut na 1. července 2018, účinnost zůstala zachována.

Důvodem změny byla potřeba poskytnout pojišťovnám a distributorům pojištění více času, aby se lépe připravili na správné a účinné provádění této klíčové regulace a provedli technické a organizační změny nezbytné pro dosažení souladu s nařízeními v přenesené pravomoci.


Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku 2017: ČPP třikrát první


Členské státy tak mají nyní povinnost ideálně do 1. července 2018 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí IDD. Členské státy také musí použít tyto předpisy nejpozději ode dne 1. října 2018. Směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se se zpětnou působností ode dne 23. února 2018.


Záznam stenoprotokolu PS ZDE


Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články