Kompromisní řešení. EK akceptuje posun účinnosti IDD


			Kompromisní řešení. EK akceptuje posun účinnosti IDD

Evropská komise dne 20. prosince 2017 zveřejnila návrh na novelu směrnice o distribuci pojištění (IDD). Ten počítá s posunem termínu účinnosti IDD o 7 měsíců na 1. října 2018.  Komise tím vyhověla příslušné žádosti Evropského parlamentu a 16 členských států, která byla pochopitelně podporována i evropským pojišťovacím průmyslem. 

Komise navrhuje posunout na 1. října 2018 také účinnost nařízení v přenesené pravomoci, jejichž tvorba je uložena v IDD. Členské státy jsou ale nadále povinny transponovat IDD do národního práva do původně stanoveného data, tj. do 23. února 2018. Novela IDD musí být zveřejněna v Úředním věstníku ještě před tímto datem, takže Evropský parlament a Rada musejí příslušný návrh na její změnu projednat a odsouhlasit ve zkrácené lhůtě.


Mohlo by vás zajímat: Martin Žáček: Pojišťovnictví čelí generačnímu paradoxu


Důvod pro posun účinnosti IDD spočívá výhradně ve zpoždění legislativního procesu v EU. Jednak jde o nedostatečnou dobu na aplikaci prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1469, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu (Text s významem pro EHP), jež bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU až 12. srpna 2017, a jednak o právní akty v přenesené pravomoci.

Podle čl. 25 odst. 2 IDD  je totiž Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem upřesnění zásad týkajících se požadavků na dohled nad produktem a na jeho řízení, přičemž musí přiměřeně zohlednit vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných produktů a distributora. Obdobné zmocnění se týká pojistných produktů s investiční složkou.


Mohlo by vás zajímat:Změny ve VIG. Fúze, fúze a zase fúze


Generální ředitelka Insurance Europe Michaela Koller se k celé problematice v listopadu vyjádřila takto: „Pojistitelé potřebují k implementaci IDD dostatečný čas, protože ji mohou provést s právní jistotou jen tehdy, až budou známa finální pravidla. Procesy distribuce pojištění budou značně ovlivněny novými požadavky IDD na provozování tohoto podnikání. Aby z nich mohli těžit spotřebitelé, potřebují pojistitelé přiměřenou dobu na řádnou implementaci těchto požadavků.“

Finálními pravidly jsou míněna nejen ustanovení IDD, ale také uvedeného prováděcího nařízení a právních aktů v přenesené pravomoci. Je tedy správné a logické, že Komise v tomto případě ustoupila, i když v tiskovém prohlášení zdůraznila, že jde o naprosto výjimečný postup.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články