Posun účinnosti IDD nemá dopad na německý pojistný trh


			Posun účinnosti IDD nemá dopad na německý pojistný trh

21. prosince 2017 vydalo GDV prohlášení, v němž informovalo o tom, že v Úředním věstníku EU byla den předtím zveřejněna dvě nařízení v přenesené pravomoci, k jejichž vydání byla zmocněna Evropská komise v příslušných ustanoveních směrnice IDD. Současně byl prezentován návrh Komise posunout termín účinnosti IDD o 7 měsíců na 1. října 2018.  

GDV zdůraznil, že tímto návrhem na posun účinnosti IDD se pro německý pojistný trh nic nemění, neboť IDD musí být implementována do národního práva v původním termínu, tj. do 23. února 2018.

Pokud jde o dvě zmíněná nařízení, byla zveřejněna pod těmito názvy:

  • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (Text s významem pro EHP);
  • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (Text s významem pro EHP).

Mohlo by vás zajímat: ESET: Trendy v kybernetické bezpečnosti pro rok 2018


Podle GDV tato nařízení vyjasňují procesy spojené s řízením tvorby, přezkoumávání, změn a distribuce pojistných produktů a procesy týkají se distribuce pojistných produktů s investiční složkou.

GDV vyjádřil rovněž stanovisko, že zmíněné akty v přenesené pravomoci (tj. výše uvedená nařízení) jsou dobré pro spotřebitele, pojišťovací zprostředkovatele i pojistitele. Staví totiž zájmy spotřebitelů v rámci distribuce do centra pozornosti, a to bez jakýchkoli KDYŽ nebo ALE, ale zároveň ponechávají volný prostor, který je nezbytný vzhledem rozdílným národním zvláštnostem a okolnostem a individuálním podnikatelským modelům ve stávajícím dynamickém prostředí.

Hlavním důvodem pro posun termínu účinnosti IDD je ta skutečnost, že zmíněná nařízení byla publikována jen dva měsíce před původním termínem účinnosti IDD. GDV zmiňuje, že z tohoto důvodu vázne v několika členských státech EU implementace IDD. Proto Komise musela výjimečně posunout termín účinnosti. Podle GDV to v Německu nevyvolá žádné negativní účinky.


Mohlo by vás zajímat: CVS chce koupit Aetnu za 68 mld. dolarů


Němečtí pojistitelé vědí už od léta 2017, jak byly povinnosti plynoucí z IDD implementovány do německého práva. Příslušný zákon byl zveřejněn v č. 52 Spolkového věstníku zákonů ze dne 28. července 2017 pod názvem zákon k implementaci směrnice (EU) 2016/97 o pojišťovacím obchodu a o změně dalších zákonů.  Nabude účinnosti dne 23. února 2018.[1]

Ale ani v Německu není legislativní proces ukončen. Na základě výše zmíněného zákona mají být ještě zákonodárcem schválena dvě národní právní nařízení – nařízení o zprostředkování pojištění a nařízení o informačních povinnostech. Zatím existují pouze jako návrhy. Podle GDV je žádoucí je urychleně v zájmu právní jistoty pojistitelů i pojišťovacích zprostředkovatelů schválit.

[1] Podrobně se tomuto zákonu věnuje článek v časopisu Pojistný obzor č. 4/2017.

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články