Česká asociace asistenčních společností

Česká asociace asistenčních společností

IČO: 720 21 284    

Sídlo: Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8

Telefon: 608 272 217

Web: http://www.caas.cz/


Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) je organizací zastupující nejvýznamnější asistenční společnosti působící v ČR. Mezi členy ČAAS patří Europ Assistance, Global Assistance, Allianz Worldwide Partners a Euro-Center Prague. Nejčastěji využívanými jsou asistenční služby pro motoristy, asistenční zdravotní služby pro cestovní pojištění, domácí technické asistence pro obytné domy a byty, a právní asistence.

Hlavní cíle asociace

  1. Koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy členů asociace v České republice ve vztahu k orgánům státní správy a k dalším právním subjektům na národní i mezinárodní úrovni včetně orgánů EU i dalších mezinárodních institucí.
  2. Zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajících se činností členů asociace, k pravidlům a podmínkám jejich výkonu nebo realizace jiných zájmů členů asociace na národní i mezinárodní úrovni a navrhovat legislativní úpravy.
  3. Dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování stanovených v přijatém Kodexu kvality a profesní etiky asistenčních činností, ve všech jejich oblastech.
  4. Podporovat rozvoj teoretických poznatků a zobecnění týkající se asistenčních činností, uveřejňovat důležité poznatky, případně vydávat odborné publikace a bulletiny, a v tomto smyslu spolupracovat při sestavování evidence důležitých údajů, přehledů a statistik.
  5. Propagovat význam asistenční činnosti ve všech sledovaných oblastech a zlepšovat jejich image ve společnosti.
  6. Na základě požadavků členů asociace zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráce se zahraničím.
  7. Na požádání soudu a dalších orgánů podávat posudky z jednotlivých oblastí asistenční činnosti.
  8. Spolupracovat při tvorbě společných nadačních fondů.
  9. Poskytovat služby ostatním subjektům v rámci svého předmětu činnosti a výnosy z nich používat na úhradu příslušných nákladů na tyto služby.

Související články