Co dělat, když zaměstnavatel lidem neplatí mzdu


			Co dělat, když zaměstnavatel lidem neplatí mzdu
7.9.2010 Spektrum

Ještě donedávna si o takových případech povídali jen chlapi v hospodě. To ještě Evžen Nožička netušil, že naprosto stejný případ o pár měsíců později zažije na vlastní kůži. Šlo o mimořádně nepříjemnou věc: zaměstnavatel mu totiž už tři měsíce neplatil mzdu.

 

Tedy abychom byli úplně přesní: ono to bylo tak, že zaměstnavatel každý měsíc sliboval, že lidem zaplatí, ale skutek jaksi utek...

Pan Nožička měl rodinu a dvě děti, takže nebylo jednoduché takovou situaci přežít. Manželce to zatím nepřiznal, protože doufal, že zaměstnavatel přece jen peníze nějak sežene... Měl něco naspořené, něco si půjčil u bráchy, ale po třech měsících se to už před manželkou nedalo dál tajit. To proto, že manželka chtěla jet s dětmi na nějakou hezkou dovolenou k moři. Na to ale už peníze nebyly a tak pan Nožička musel s pravdou ven.

Manželka se nejdříve pořádně rozčílila. Poté, když si na účet manželova zaměstnavatele pořádně zanadávala, navrhla, že by bylo nejlepší, kdyby manžel další den už do práce vůbec nešel. Byla přesvědčená o tom, že je to dobrý nápad. Pan Nožička zprvu souhlasil, ale pak si přece jen řekl, že by bylo dobré se s někým v té věci poradit. Ale s kým? Jak to vyřešit, když v rodině nemají žádného právníka?

Pozdě večer si Evžen Nožička vzpomněl na to, že kvůli sporům se sousedem před rokem uzavřel v pojišťovně D.A.S. pojištění právní ochrany. Tehdy mu právník z D.A.S. - pojišťovny právní ochrany - velmi pomohl. Co kdyby bylo něco takového možné i v tomhle případě?

Přestože paní Nožičková byla jiného názoru, manžel druhý den do práce přece jen šel. Současně s tím však zavolal právníkovi do D.A.S. A ejhle - dověděl se velmi zajímavé věci.


Zaměstnání není holubník

Nepřijít z ničeho nic do práce by se vám vůbec nemuselo vyplatit, zdůraznil právník z D.A.S a dodal: "Především je nezbytné, abyste se rozhodli, zda má cenu v takovém pracovněprávním vztahu pokračovat či nikoli. Nemáte-li zájem dále setrvat v tomto pracovněprávním vztahu, řešením je písemně okamžitě zrušit pracovní poměr (jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo její část do 15 dnů po termínu výplaty).

Nutno upozornit, že za této situace neběží žádná výpovědní lhůta, ale pracovní poměr končí skutečně okamžitě, resp. dnem, kdy byl tento váš jednostranný právní úkon doručen zaměstnavateli. V tomto případě vám dokonce náleží, kromě dlužné mzdy, také odstupné ve výši minimálně 3 průměrných výdělků."


Lze se také pokusit o smír

Nemáte-li odvahu učinit toto razantní rozhodnutí, je samozřejmě možné pokusit se před okamžitým zrušením pracovního poměru o smír, upřesnil právník D.A.S.

Písemně je nutné sdělit zaměstnavateli, že vám dluží mzdu a v jaké výši a že požadujete její zaplacení nejpozději do určitého data, aniž byste prozatím činili kroky k rozvázání pracovního poměru.

Pokud svým zaměstnancům však zaměstnavatel dlužnou mzdu a náležité odstupné (v případě okamžitého zrušení) nevyplatí, nezbývá jiná možnost, než se svého nároku domáhat soudně, tj. podat k příslušnému soudu žalobu, kde budete požadovat zaplacení mzdy. K soudu je nutné žalobu podat nejpozději do tří let ode dne, kdy měla být mzda vyplacena.

Rozhodnou-li se klienti D.A.S. k tomuto kroku, měli by kontaktovat právníky pojišťovny, kteří s nimi zkonzultují nejvhodnější postup s ohledem na konkrétní situaci a rizika případného postupu a zajistí jim adekvátní právní pomoc.

 

 

Share
Zdroj: D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články