CRIF: Počet bankrotů se v srpnu zvýšil


			CRIF: Počet bankrotů se v srpnu zvýšil
10.9.2021 Spektrum

V srpnu bylo v České republice vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, 520 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 284 osobních bankrotů, přičemž ve všech kategoriích jde o mírný meziměsíční nárůst. Zároveň bylo podáno 80 návrhů na bankrot obchodních společností, 511 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 253 návrhů na osobní bankrot. Zatímco u obchodních společností se počet insolvenčních návrhů oproti červenci snížil, v dalších dvou kategoriích se mírně zvýšil. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF.

Počet firemních bankrotů se oproti červenci zvýšil o 8 (16 %), počet bankrotů podnikatelů potom o 94 (22 %). Mezi podnikateli šlo po červenci o druhý nejnižší počet bankrotů od začátku letošního roku. „Počty bankrotů firem i fyzických osob podnikatelů zůstávají i přes meziměsíční nárůst poměrně nízké, což může být dáno mimo jiné i letním obdobím. Vzhledem k nízkému počtu návrhů na bankrot v posledních měsících, by se však počet bankrotů neměl výrazněji zvyšovat ani v dalších měsících,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Pavel Nepala


V celé České republice byl za posledních 12 měsíců vyhlášen bankrot u 17 z každých 10 tisíc aktivních obchodních společností. V poměru k počtu společností bylo nejvíce bankrotů obchodních společností (OS) za posledních 12 měsíců vyhlášeno v Karlovarském kraji, kde se jednalo o 28 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS. Následuje Praha s 21 bankroty a Ústecký kraj s 20 bankroty. Poměrově nejméně bankrotů naopak zaznamenal Zlínský kraj, kde bylo vyhlášeno 8 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS, dále Středočeský kraj s 10 bankroty a Olomoucký kraj s 11 bankroty.

CRIF Počet bankrotů se v srpnu zvýšil 1Nejčastěji bankrotují subjekty v odvětví dopravy a skladování

Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních OS bylo vyhlášeno v odvětví dopravy a skladování (24), v administrativních činnostech (23) a v ubytování a stravování (21). Nejméně bankrotů OS pak zaznamenalo odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (4), v informačních a komunikačních činnostech (7) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (8).

V celé České republice byl za posledních 12 měsíců vyhlášen bankrot v přepočtu u 60 z každých 10 tisíc aktivních fyzických osob podnikatelů. Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) pak bylo v posledních 12 měsících poměrově vyhlášeno v Ústeckém kraji, kde se jednalo o 121 bankrotů na 10 tisíc aktivních FOP. Následuje Karlovarský kraj se 103 bankroty a Liberecký kraj s 90 bankroty. Poměrově nejméně bankrotů naopak zaznamenala Praha, kde bylo vyhlášeno pouze 38 bankrotů na 10 tisíc aktivních FOP, dále Středočeský kraj s 45 bankroty a Zlínský kraj spolu krajem Vysočina, kde bylo zaznamenáno shodně 46 bankrotů FOP.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Další „poslední“ varování


Také mezi FOP bylo poměrově nejvíce bankrotů na 10 tisíc subjektů zaznamenáno v odvětví dopravy a skladování (72). Následovalo ubytování a stravování a odvětví stavebnictví (shodně 52 bankrotů). Nejmenší část FOP pak zbankrotovala v odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (9), informačních a komunikačních činnostech (10) a profesních, vědeckých a technických činnostech (13) a v odvětví výroby a rozvodu vody, plynu a elektřiny (13).

Počet osobních bankrotů se oproti červnu snížil o třetinu

V srpnu bylo v České republice vyhlášeno 1 284 osobních bankrotů, téměř o čtvrtinu (239) více než v červenci. Zároveň bylo podáno 1 253 návrhů na osobní bankrot, o 13 % (146) méně než v červenci. „I když se počet osobních bankrotů i návrhů na ně meziměsíčně zvýšil, stále byl v kontextu celého letošního roku spíše nízký. Počet osobních bankrotů byl podobný jako loni a zároveň výrazně nižší než před pandemií. Podstatnější nárůst pak může nastat v případě uzákonění novely insolvenčního zákona, která má zkrátit dobu oddlužení pro všechny fyzické osoby z 5 let na 3 roky,“ říká Věra Kameníčková.


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Skanzen Evropa. Nemoci eurozóny Evropská centrální banka nevyléčí


Za posledních 12 měsíců bylo v České republice vyhlášeno 15 891 osobních bankrotů, o 4 164 méně než v předchozích 12 měsících. Průměrně tak za uplynulých 12 měsíců připadlo 15 bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Oproti předchozímu období poklesly v posledních 12 měsících počty osobních bankrotů ve všech krajích, nejvíce pak v Kralovéhradeckém kraji (o 29 %), v Ústeckém kraji kraji (o 25 %) a v Pardubickém kraji kraji (o 24 %).

Čechy v létě podnikání nelákalo, založili nejméně živností od roku 2017

CRIF Počet bankrotů se v srpnu zvýšil 2

V letních měsících začalo v České republice podnikat 14 547 lidí, o 2 842 méně než ve stejném období minulý rok a nejméně od roku 2017. Na druhou stranu jich také méně svoji činnost přerušilo nebo ukončilo. K přerušení živnosti se rozhodlo 16 093 podnikatelů, o 2 389 méně než minulý rok, a dalších 6 469 svoji živnost ukončilo. V předešlých letech přitom mezi červnem a srpnem skončilo s podnikáním vždy více než 10 tisíc lidí. „Zatímco loni v létě panoval po uvolnění krizových opatření ve společnosti poměrně velký optimismus, po podzimních a zimních zkušenostech byli letos Češi opatrnější a do podnikání se tolik nehrnuli. Na druhou stranu je pozitivní, že se snížil také počet těch, kteří s podnikáním končí. Nedochází tedy k úbytku podnikatelů, ale spíše ke stabilizaci celé situace,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V období od června do srpna letos připadá 22 nově založených živností na 10 zaniklých, což je výrazně více než v letním období minulých let. V roce 2020 připadalo na 10 zaniklých živností 17 nově založených a o rok předtím šlo pouze o 15 živností.


Mohlo by vás zajímat: VIG k 1. pololetí 2021: Objem pojistného stoupl o 3,5 % na 5,77 mld. EUR


Srpen je letos druhým nejslabším měsícem

V srpnu začalo v Česku podnikat 4 885 lidí, což je 1 167 méně než ve stejném měsíci loni a ve srovnání se stejným obdobím nejméně od srpna 2015. V letošním roce jde zároveň hned po červenci o druhý nejslabší měsíc co do počtu nově vzniklých živností. Zatímco začátek roku 2021 byl charakteristický vysokými počty přerušených živností, s příchodem letních měsíců se situace ustálila. V srpnu svou činnost přerušilo 5 126 živnostníků, což je o 2 202 méně než loni a zároveň jde o počet srovnatelný s obdobím před pandemií.


Mohlo by vás zajímat: Výdaje na zdraví z vlastních kapes neustále rostou


Již pátý měsíc v kuse lze pozorovat snižování počtu ukončených živností. V srpnu svou živnost ukončilo 1 723 podnikatelů, což je zhruba o 4 stovky méně než předchozí měsíc. Je však potřeba brát v potaz, že data o ukončených živnostech se v živnostenském rejstříku objevují s určitým zpožděním, a tak se tento počet může ještě navýšit.

Největší podíl obyvatel podniká v Praze a Středočeském kraji

Od začátku roku vzniklo v České republice 41 765 živností, 68 042 živností bylo přerušeno a 24 783 jich zaniklo. Nejvíce živností vzniklo za 8 měsíců v Praze (8 013), ve Středočeském kraji (5 413) a v Jihomoravském kraji (4 884). Nejvíce podnikatelů za 8 měsíců ukončilo své živnosti v Praze (4 160), ve Středočeském kraji (2 739) a v Jihomoravském kraji (2 665). Největší podíl aktivních podnikatelů na počet obyvatel je v Praze (18 %) a ve Středočeském kraji (13 %). Nejméně podnikatelů na počet obyvatel se naopak nachází v Ústeckém kraji (9 %), Moravskoslezském kraji (10 %) a v Karlovarském kraji (10 %).

Zdroj: CRIF

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články