Do cesty mi vběhl opilý muž: Jak pomůže pojištění právní ochrany?


			Do cesty mi vběhl opilý muž: Jak pomůže pojištění právní ochrany?
23.11.2010 Spektrum

V pátek pozdě večer jsem se vracel z náročné služební cesty. Už mě čekalo jen pár kilometrů domů, když mi náhle na neosvětlené vozovce vběhl do cesty opilec. Byla to vteřina, v rámci které jsem už nemohl nic změnit a i když jsem jel povolenou rychlostí, opilce jsem srazil.

Okamžitě jsem volal záchranku, která na místo dorazila do 10 minut společně s Policií ČR. Během těchto 10 minut se mi podařilo muži ležícího na silnici zajistit první pomoc, muž se probral a já jsem si začal uvědomovat vážnost situace.

Doktoři z rychlé záchranné služby ho pro jistotu odvezli do nemocnice, nicméně po prvním ošetření mi bylo sděleno, že se mu nic vážného nestalo.

S Policií ČR jsem sepsal protokol o dopravní nehodě. Ihned mi bylo doporučeno, abych si zavolal svého právníka, který mě bude zastupovat v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že jsem dosud žádného právníka nepotřeboval, žádného jsem neznal. Nicméně jsem si vzpomněl, že jsem si před časem uzavřel pojišťění u D.A.S. Ihned jsem zavolal na jejich tísňovou linku právního poradenství, která je k dispozici 24 hodin denně.

Svoji situaci jsem tak mohl okamžitě konzultovat s odpovědnou osobou, která mi nastínila všechny možné varianty.

Právník D.A.S. mi sdělil, že trestní řízení může být v dané situaci vedeno pouze v případě, že opilec byl nějakým způsobem zraněn. Může se tak jednat přinejmenším (nejde-li o těžkou újmu na zdraví s pracovní neschopností zpravidla přesahující 6 týdnů) o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.

Okamžitě jsem svého právníka ujistil, že jsem nic nepil a že z policejního protokolu vyplývá, že jsem ani hrubě neporušil dopravní předpisy. „To je dobře, v opačném případě by Vám hrozilo odnětí svobody až 3 roky, v případě těžké újmy na zdraví až osm let!“ a hned dodal: „I když se povede trestní řízení o dopravní nehodě, v rámci něj se bude muset prokázat tzv. nevědomá nedbalost“, pokračoval ve svém výkladu právník D.A.S. a hned mi i vysvětlil, co pojem nevědomá nedbalost znamená.

Nevědomá nedbalost je v tomto případě jednání, při kterém řidič nevěděl, že jím může dopravní nehodu způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl. Co řidič měl a mohl předpokládat, však závisí ryze na konkrétní situaci pár vteřin před srážkou. Tato situace pak musí být právě v rámci trestního řízení pečlivě přezkoumána a prokázána na základě svědectví, brzdné dráhy vozidla, míst a druhu poškození vozidla a v tomto případě snad i stop opilce. To vše musí být pečlivě přezkoumáno v rámci trestního řízení! A to také bylo.

Advokát následně pověřený D.A.S. mě zastupoval až do konce trestního řízení, ve kterém jsem byl zproštěn viny! A nejen to, advokát D.A.S. mě zastupoval i v občanskoprávním řízení, díky čemuž mi nyní musí muž, kterého jsem nechtěně srazil, nahradit veškerou škodu způsobenou na mém vozidle.

A to vše bylo hrazeno z mé pojistky právní pomoci u společnosti D.A.S., na kterou nedám nyní vůbec dopustit!

Zdroj: D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články