Globální ekonomický výhled: Válka v Evropě trvá již přes dva měsíce


			Globální ekonomický výhled: Válka v Evropě trvá již přes dva měsíce
13.5.2022 Spektrum

Barbarské napadení Ukrajiny Ruskou federací pokračuje, počet obětí dramaticky roste, tragický příběh, doprovázený obrovskými materiálními škodami, je žel stále realitou. Eskalace geopolitické situace se odrazila ve viditelném přehodnocení odhadu globálního hospodářského růstu.

MMF snížil ve své jarní prognóze pro letošní i příští rok výhled na 3,6 %. Pro vyspělé ekonomiky jsou růstové vyhlídky ještě nižší a klesající (3,3 %, resp. 2,4 % pro letošní a příští rok). Naopak u rozvíjejících se a rozvojových ekonomik lze očekávat mírně vyšší a v čase sílící růst (3,8 %, resp. 4,4 %). Válkou vyvolaný růst cen komodit a rozšiřující se cenové tlaky vedly ke zvýšení predikce inflace, u vyspělých zemí na hodnotu 5,7 % pro rok 2022 (a 2,5 % pro příští rok), v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách na 8,7 %, (resp. 6,5 %).

Globální ekonomický výhled Válka v Evropě trvá již dva měsíce 1Vzhledem k dosaženým rekordním hodnotám inflace a stále silným tlakům na růst spotřebitelských i výrobních cen sílí jestřábí rétorika nejen v rámci Fedu, ale i ECB. Z Frankfurtu stále častěji pronikají hlasy podporující brzké (pravděpodobně již v červenci) ukončení čistých nákupů aktiv (program APP). ECB rovněž upouští od rétoriky přechodnosti inflačních tlaků a zvažuje zvýšení úrokových sazeb, které jsou již více než sedm let beze změny. Signály z Washingtonu, D. C. jsou čitelnější, viditelné zvyšování sazeb bude pokračovat.

Graf aktuálního čísla ukazuje empirický vztah mezi vývojem inflačních očekávání a náladou spotřebitelů v USA. Oba indikátory jsou nyní v době vysoké inflace pečlivě sledovány s obavou z budoucího stagflačního vývoje. Nicméně, klesající sentiment domácností nemusí být vpředhledícím ukazatelem pro pokles spotřeby a tím i cestou k poklesu hospodářské aktivity, ale může jen odrážet obavu z nejistoty ohledně vyšších cen. Tato interpretace by byla příznivější pro další celosvětový vývoj, neboť nálada spotřebitelů je v některých ekonomikách níže než v předkrizové době. Nejistota ohledně vyšších cen stoupá s geografickou blízkostí konfliktu na Ukrajině a mírou závislosti zemí na produktech a surovinových dodávkách z Ukrajiny a Ruské federace.

Globální ekonomický výhled Válka v Evropě trvá již dva měsíce 2

[22918] 

Eurozóna

Po výrazném mezičtvrtletním zpomalení ekonomiky eurozóny v závěru roku 2021 v důsledku pandemie koronaviru zhatila vyhlídky na rychlé oživení ruská invaze na Ukrajinu. Nakažlivější varianta koronaviru omikron, která se v Evropě rozšířila na přelomu loňského a letošního roku naštěstí nevedla k výraznějšímu nárůstu počtu hospitalizovaných osob, a tedy ani k restriktivním vládním opatřením v rozsahu předchozích vln. Fungování firem bylo nicméně krátkodobě negativně ovlivněno vyšší nemocností a karanténami. Sentiment domácností byl navíc srážen vysokými cenami energií. Následné ekonomické zotavování bylo však v únoru přerušeno ruským vojenským útokem na Ukrajinu. Přijaté sankce proti Rusku vyvolaly prudký růst cen energetických, průmyslových i potravinářských komodit.

Zároveň válečný konflikt přispěl k již tak napjaté situaci s nedostatkem materiálů a komponent. Poruchy v dodavatelských řetězcích, které jsou v současnosti historicky nejvyšší, se tak zřejmě protáhnou až do roku 2023. V sentimentu domácností i firem se projevuje vysoká ekonomická nejistota. V podnikatelském sektoru se podle šetření Evropské komise zhoršilo produkční očekávání doprovázené předpokládaným dalším růstem prodejních cen z důvodu rostoucích nákladů. V březnu zesílil růst životních nákladů, kdy došlo ke skokovému zvýšení inflace, která byla tažena hlavně cenami energií. Vedle energií k celkové inflaci přispívá také zrychlený růst cen potravin i jádrových cen, zejména vlivem potíží v dodavatelských řetězcích a průsaku vysokých cen energií do dalších cenových okruhů.


Mohlo by vás zajímat: ČBA: Zájem o hypotéky neklesá. Plánuje ji 13 % Čechů


Válečný konflikt na Ukrajině srazil dolů letošní očekávaný ekonomický růst a zároveň přispěl k výraznému přehodnocení inflace směrem nahoru. Aktuální výhled analytiků CF pro růst v roce 2022 se oproti únoru snížil o 1,1 p. b., zatímco očekávaná inflace se zvýšila o 2,6 p. b. Inflace dosáhne svého vrcholu v polovině letošního roku, a poté bude postupně klesat. V příštím roce by měla v průměru dosáhnout 2,4 %. Měnová politika ECB se posouvá ve směru ukončení nákupů aktiv a očekávaného zvýšení úrokových sazeb ke konci letošního roku.

Globální ekonomický výhled Válka v Evropě trvá již dva měsíce 3

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články