Kdo má odpovědnost za psa?


			Kdo má odpovědnost za psa?
13.5.2016 Spektrum

Pořídíme-li si psa, vzniká nám tím kromě radosti, ještě mnoho povinností včetně odpovědnosti za jeho chování. Každý, kdo má trochu ponětí o našem právním systému ví, že ještě před novelizací občanského zákoníku, byla zvířata považována za „věc“. Nyní má však živé zvíře zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Jak je to ale se zodpovědností za naše chlupáče?

Novela občanského zákoníku ustanovila v oblasti odpovědnosti za škodu zcela novou skutkovou podstatu, a to odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem. Laicky a jednoduše řečeno, nám zákoník dává najevo, že v případě způsobení škody zvířetem, ji má v plné výši nahradit vlastník onoho zvířete, ať už bylo pod dohledem vlastníka, nebo osoby, která měla zvíře na starosti. Osoba, které bylo zvíře svěřeno, či uživatel zvířete se na úhradě škody podílí společně s vlastníkem.

Rozdíl je tedy oproti starému zákoníku v tom, že nyní za zvíře zodpovídáte vždy a za všech okolností, kdežto ve starém záleželo hlavně na prevenci škod. Zavinění vlastníka porušením prevenční povinnosti, tedy bylo klíčové k vyčíslení škod a určení odpovědné osoby.

Jediné dva důvody, které vedou ke zproštění vlastníka odpovědnosti za způsobené škody, jsou uvedeny v § 2934 a 2935 NOZ. A tedy - slouží-li domácí zvíře k výkonu povolání, nebo jiné výdělečné činnosti či jako pomocník pro osobu se zdravotním pojištěním a majitel prokáže, že nezanedbal potřebnou pečlivost, nebo že by škoda vznikla i v případě nezanedbání potřebné pečlivosti. Na samém základě se může zprostit povinnosti k náhradě i osoba, která měla zrovna zvíře svěřené.

Další z důvodů zproštění odpovědnosti za vniklou škodu způsobenou zvířetem, je v případě, že třetí osoba odňala zvíře vlastníkovi, nebo osobě, které bylo zvíře svěřeno. Pak způsobenou škodu hradí třetí osoba. Samozřejmě je nutné prokázat, že vlastník, nebo osoba, které bylo zvíře svěřeno, nemohli rozumně zabránit odnětí třetí osobou.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články