ABI: Jak funguje pojištění pro případ přerušení provozu?


			ABI: Jak funguje pojištění pro případ přerušení provozu?

Dopady pandemie na národní hospodářství jsou tíživé ve většině zemí světa, Spojené království nevyjímaje. Řada britských podniků se musí vyrovnávat se ztrátou příjmů a logicky se zajímají o rozsah pojištění pro případ přerušení provozu. Výrazně se zvýšil počet dotazů na jednotlivé pojistitele i na Asociace britských pojistitelů (ABI). Ta proto zřídila na webových stránkách speciální rubriku, kde jsou umístěna stanoviska a informace o vazbě pojištění a COVID-19.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.