GČP poskytne zdravotníkům speciální krytí rizik spojených s koronavirem


			GČP poskytne zdravotníkům speciální krytí rizik spojených s koronavirem
29.4.2020 Koronavirus, Produkty

Pro lékaře, záchranáře, zdravotní sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19, připravila Generali Česká pojišťovna v oblasti životního pojištění speciální benefit. Právě životní pojištění totiž poskytne záchrannou síť v případě nepříznivých životních situací, kterým lidé mohou kvůli nákaze koronavirem čelit.

Tisíce sester, lékařů, záchranářů a dalších zaměstnanců zdravotnických zařízení se denně starají o nemocné. Sami se tak vystavují riziku, že se koronavirem nakazí. Generali Česká pojišťovna se jim proto rozhodla v této situaci pomoci. Vedle morální i materiální podpory, kterou organizuje v rámci projektu Pomáháme sestřičkám, tak nyní přichází s pomocí z oblasti pojištění.

Velmi si vážíme práce všech v první linii a těch, kteří se každý den starají o infikované pacienty. Práce, kterou pro nás zajišťují, je neuvěřitelná. V rámci naší podpory tak chceme zdravotníkům z řad našich klientů i z řad České asociace sester dokázat, že se na nás mohou spolehnout i v tomto velmi náročném období,“ komentuje aktivity Generali České pojišťovny její generální ředitel Roman Juráš.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Bonus-malus je mrtvý. RIP!


Klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, kteří mají sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění, jsou od 1.května po následující tři měsíce automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko úmrtí.

Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů,“ popisuje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny a dodává: „Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování.“

Tento benefit automaticky platí i pro sestry sdružené v České asociaci sester. Tyto sestry pak navíc nemusí být ani klienty pojišťovny a pojištění se na ně bude také vztahovat.  „Zdravotníky podporujeme nejen prostřednictvím životního pojištění. V březnu jsme rozjeli projekt Pomáháme sestřičkám, který vedle morální podpory zajišťuje i podporu materiální. Ve spolupráci s Českou asociací sester jsme zorganizovali veřejnou sbírku, do které jsme prostřednictvím naší nadace přispěli částkou půl milionu korun. Další materiální podporou jsou pak dodávky občerstvení do vybraných nemocnic po celé České republice. Těší mne, že se do podpory zdravotních sestřiček velmi aktivně zapojují i naši zaměstnanci a obchodníci,“ doplňuje Roman Juráš.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička komentuje vývoj pandemie. Jaká jsou aktuální data?


Speciální rizikové životní pojištění pro zdravotníky:

  • Hospitalizace - 500 Kč za každý den hospitalizace způsobené diagnózou COVID-19
  • Pobyt na JIP - 1 000 Kč za každý den hospitalizace na JIP způsobené diagnózou COVID-19
  • Úmrtí - 1 000 000 Kč pro případ smrti způsobené diagnózou COVID-19
  • Za toto pojištění klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, ani zdravotníci sestry z řad České asociace sester neplatí
  • Pojištění platí v období od 1.5.2020 do 31.7.2020

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články