Insurance Europe: Finanční trhy EU musí zůstat otevřené


			Insurance Europe: Finanční trhy EU musí zůstat otevřené

Federace Insurance Europe (IE) oznámila, že spolu s dalšími devíti evropskými asociacemi ze sektoru finančních služeb zaslala dopis na Komisi, Evropskou centrální banku, evropské orgány dohledu a vybrané ministry financí (Francie, Itálie, Německa, Nizozemska a Spojeného království) s tím, že v průběhu koronavirové krize je zapotřebí udržet evropské finanční trhy otevřené.

Je zajímavé, že mezi adresáty není EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění). Lze se ovšem domnívat, že IE je s EIOPA v úzkém kontaktu a zná její stanovisko, které je pravděpodobně souladné s postojem IE a dalších finančních asociací. V dopise se zdůrazňuje, že finanční trhy zajišťují pro evropskou ekonomiku kritickou infrastrukturu. Slouží potřebám klientů, aby mohli zvýšit kapitál, spravovat investice, měli přístup k hotovosti a mohli řídit rizika adekvátním způsobem. Evropské finanční trhy jsou rovněž připraveny se vyrovnat s mimořádnou volatilitou a zátěží, kterým nyní čelí.


Mohlo by vás zajímat: Životní pojištění aktuálně neslouží jako alternativa financování postaktivity


Nicméně uzavření trhů by podle příslušných asociací mělo negativní dopad na evropskou ekonomiku. Ve skutečnosti už jen neustálé zvěsti a fámy o možném uzavření finančních trhů mají na ně negativní dopad. Je tomu tak proto, že někteří účastníci trhů dělají kroky, které by jinak nečinili, a to proto, aby byli v předstihu před možným uzavřením trhů, které je ovšem fámou.  Signatáři dopisu proto po politicích požadují, aby vydali společné prohlášení, jež by signalizovalo, že evropské finanční trhy budou nadále fungovat. To je naprosto zásadní k vytvoření důvěry v tyto trhy. Bylo by též prospěšné zdůraznit, že finanční trhy jsou potřebné nejvíce v době ekonomické nejistoty.


Mohlo by vás zajímat: Téměř půl milionu řidičů v bodovém systému. 40 tisíc je vybodovaných


Důvod pro zaslání dopisu je zřejmý. Z nejvyšší politické úrovně je třeba účastníky trhů uklidnit. V této souvislosti je vhodné zmínit, že dne 26. 3. 2020 vydala ke COVID 19 prohlášení skupina G20. V prohlášení se uvádí, že G20 podporuje mimořádná opatření centrálních bank, které jednaly v souladu se svým mandátem a podpořily tok úvěrů pro domácnosti a podnikatele, posílily finanční stabilitu a zvýšily likviditu na globálních trzích. Dále je třeba upozornit, že podle zmíněného prohlášení hodlá G20 vložit do globální ekonomiky 5 bilionů USD, a to formou cílené fiskální politiky, ekonomických opatření a garančních schémat, aby se vytvořila protiváha vůči sociálním, ekonomickým a finančním dopadům způsobeným pandemií.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články