Koronavirus se vrátil z dovolené. Roušky budou opět povinné!


			Koronavirus se vrátil z dovolené. Roušky budou opět povinné!
17.8.2020 Koronavirus

Od 1. září budou muset lidé povinně nosit roušky ve vnitřních prostorách i všude v hromadné dopravě. Karanténa bude zkrácena na minimálně deset dnů z dosavadních čtrnácti.

Zakrýt si ústa a nos bude povinné ve veřejné dopravě včetně meziměstských spojů, v obchodech, úřadech, na poštách a vnitřních hromadných akcích. Opatření nebude platit pro kanceláře či provozovny se zaměstnanci nebo pro restaurace. Roušky budou muset nasadit také studenti ve školách s výjimkou tříd – tedy například na chodbách. Jedná se o stejné opatření, které platilo na jaře v první fázi koronavirové krize.

Karanténa kontaktů i izolace nakažených s nemocí covid-19 bez příznaků bude zkrácena ze dvou týdnů na deset dní. K ukončení karantény ani izolace nebude třeba test, výjimkou budou pracující ve zdravotnictví a sociálních službách a lidé se zhoršenou imunitou. Pravidla se změní od pondělí 24. srpna.


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 a úmrtnost


Všechny okresy v ČR jsou nadále bez rizika komunitního přenosu

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mapu stupňů pohotovosti podle míry rizika nákazy COVID-19. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, Praha a Frýdek-Místek zůstávají zelené, bez rizika komunitního přenosu, ale s výskytem lokálních ohnisek.

Většina okresů spadá po 33. týdnu (za období 7. 8. – 13. 8. 2020) pod bílou barvu, s minimálním rizikem nákazy. Do zelené barvy, která značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu ČR, pak spadají 2 okresy, a sice Praha a Frýdek-Místek. Aktuálně nejvyšší počet osob s covid-19 na 100 tisíc obyvatel je ve Frýdku-Místku (244,1 na 100 tisíc), Praha má počet nižší (107,5 na 100 tisíc). Nejvyšší počet nově diagnostikovaných za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel zaznamenal opět Frýdek-Místek (60,1 na 100 tisíc), Praha méně (34,8 na 100 tisíc).

„Situace v ČR je celkově stabilizovaná a bez komunitního přenosu. Lokální ohniska nákazy jsou tvořená z velké části bezpříznakovými případy nebo pacienty s mírným průběhem onemocnění. V lokalitách se zvýšeným výskytem nákazy je situace pod kontrolou, nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, nerostou počty hospitalizovaných. Nikde není stanovený druhý a třetí stupeň rizika, pouze Praha a Frýdek-Místek zůstávají zelené. Situaci permanentně monitorujeme a vyhodnocujeme případná opatření,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


Hlavní město Praha je nadále zařazena mezi okresy ve stupni pohotovosti I, a to z důvodu relativně vysoké 7denní kumulativní incidence na 100 000 obyvatel a neklesajícímu počtu diagnostikovaných v průběhu týdne. Jelikož rizikové trendy neeskalují a není patrný trend v nárůstu rizika pro zranitelné skupiny obyvatel, byl pro Prahu vydán stupeň pohotovosti I. Vydání tohoto stupně pohotovosti je odborným rozhodnutím Krajské hygienické stanice Praha a hlavní hygieničky ČR.

Epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji se celkově stabilizovala a epidemiologické ukazatele mají klesající tendenci. Okresu Frýdek-Místek se vrátil k denním diagnostickým záchytům pod 20. Karvinsko je stabilizované zcela, vykazuje pouze jednotkové sporadické denní záchyty. Pro okres Frýdek-Místek byl vydán stupeň pohotovosti I a je odborným rozhodnutím KHS Moravskoslezského kraje a hlavní hygieničky ČR.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Po COVID-19 by mělo nastat v globálním pojišťovnictví rychlé zotavení


Stupně pohotovosti jsou zveřejňované primárně jako informační služba pro občany, jako systém včasného upozornění na měnící se epidemiologickou situaci. Hodnotí se celkem 25 parametrů, které jsou výsledkem týdenního souhrnu nad denními sledováními. Konečné rozhodnutí o daném stupni pro danou oblast je výstupem odborné expertízy epidemiologů a hygieniků. Velkou roli v něm hraje posouzení rizika komunitního přenosu, tedy rizika nekontrolovaného šíření v populaci, při kterém příslušná krajská hygienická stanice neurčí původ podstatného podílu zjištěných nákaz.

Systém, který označuje jednotlivé okresy podle míry nákazy covid-19, je rozdělen na čtyři stupně rizika, které jsou označené bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou, tzv. semafor. Bílá znamená minimální riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního přenosu v ČR, žlutá znamená počínající komunitní přenos a červená narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR. Mapu stupňů pohotovosti aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR na týdenní bázi.

Aktuální epidemiologická situace v ČR ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

To si fakt necháme líbit?

Jiří Hrabovský,  18. 8. 2020

Už mne s tou koronou štvou! To budou blbnout při každé chřipce? Chřipková epidemie je každý rok.V roce 2019 v ČR onemocnělo chřipkou cca 960.000 lidí a cca 1.500 lidí na chřipku zemřelo (dle oficiálních údajů ministerstva zdravotnictví) - a co se dělo? Nic! Byly nařízené nějaké roušky? Prdlačky.

Související články