Vliv rychlosti šíření koronaviru na celkový počet nemocných


			Vliv rychlosti šíření koronaviru na celkový počet nemocných
16.3.2020 Koronavirus

Analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička se zaměřil na to, jak zásadní je omezení mezilidských kontaktů a s ním spojené zpomalení dynamiky přenosu nákazy na celkové počty nakažených pro situaci ČR ve srovnání s jinými evropskými zeměmi

V České republice trvalo devět dní, než se počet potvrzených případů více než zdesetinásobil, a narostl tak poprvé řádově. Konkrétně se jednalo o růst z 19 případů dne 6.3.2020 na 298 případů dne 15.3.2020. Tomuto odpovídá průměrné denní tempo navýšení nových případů o 36 %, jinými slovy, abychom dostali (v průměru) počet případů nový den, musíme počet případů předchozí den vynásobit faktorem 1,36.


Mohlo by vás zajímat: Trendy v odhalování a prevenci pojišťovacích podvodů


Za poslední čtyři dny až do 15. 3. 2020 průměrný denní růst dosahuje 34 % případů předchozího dne, což je stále vysoká dynamika zejména s extrémním denním nárůstem o 58 % v neděli 15. 3. 2020. Ve srovnání s ostatním blízkými zeměmi, se s výjimkou situace této neděle jednalo o nižší intenzitu průměrných přírůstků, kdy např.

  • V Itálii v počáteční fázi řádového růstu ze 76 na 1128 případů na konci února vycházel průměrný denní přírůstek o 57 % případů (v ČR 36 %) a následně během růstu o další řád (na 10 149 případů) do 10. 3. 2020 denně přibývá cca 22 % případů vůči stavu předchozího dne a podobné tempo se drží i další dny.
  • V Německu v počáteční fázi (při růstu z řádu desítek na stovky případů) dosáhl průměrný denní nárůst 43 % (v ČR 36 %) a bohužel i v dalším období při růstu ze stovek na tisíce případů vychází vyšší denní nárůst v průměru o 28 % (dokonce rychlejší než aktuální růst v Itálii, který ale probíhá už na desetitisícových řádech)
  • Podobně ve Francii v počáteční fázi (při růstu z řádu desítek na stovky případů) dosáhl průměrný denní nárůst 48 % (v ČR 36 %) a bohužel i v dalším období při růstu ze stovek na tisíce případů vychází vyšší denní nárůst v průměru o 34 %, tj. ještě vyšší tempo růstu než pro stejný řád počtu případů vykazuje Německo.
  • V sousedním Rakousku nastal řádový posun z desítek na stovky případů průměrným denním tempem růstu o 34 % (v ČR 36 %) a bohužel ani další poslední tři dny tempo růstu neklesá a dosahuje v Rakousku průměrných 39 % (v ČR o 34 %).
  • Ve Švýcarsku nastal řádový posun z desítek na stovky případů průměrným denním tempem růstu denně o 55% (v ČR 36 %) a za další období přibývají průměrné počty denně o 26 % (v CR o 34 %).

Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Spadlá trolej, klimatická změna a koronavirus


Jaké tempo růstu bude nastávat v dalších dnech, je zcela klíčové pro řádový počet případů, které v České republice budou, a k tomu by měl každý přispět dodržováním veškerých opatření minimalizující mezilidské kontakty, které aktuálně nejsou nezbytné. I kdyby průměrný denní nárůst dalších 10 dní se pohyboval na úrovni 23 %, znamená to, že dalšího řádového posunu, tj. růstu z 298 případů (údaj k 15. 3. 2020) na cca 2900 případů dosáhneme ve čtvrtek 26. 3. 2020.

V případě, že by se ale růsty pohybovaly vyšším tempem, pak by počet nakažených byl k tomu datu (26. 3. 2020) výrazně vyšší a jednalo by se:

  • při denním růstu o 30 % již o 5 300 případů,
  • při denním růstu o 40 % dokonce o 12 000 případů,
  • jestliže by denní růst dosáhl v dalším období 50 %, celkový počet nakažených v ČR by k tomuto datu dosáhl 26 000 případů.

Projekce těchto scénářů na další vývoj počtu nakažených v ČR vycházející z různé rychlosti denních přírůstků ve vybraných evropských státech, pak ukazují následující grafy (v logaritmickém i standardním měřítku)

Petr Jedlička 1

Petr Jedlička 2


Mohlo by vás zajímat: Poradci musí všechny hovory nahrávat! Podle Rusnoka se zabránilo eldorádu


Závěrem

Rozdíl v případném počtu nakažených v dalším desetidenním horizontu ve srovnání s intenzitou růstu 23 % denně a situaci, kdyby se tento růst dostal na úroveň 50 % přírůstku, představuje devítinásobek celkového počtu nakažených v takto krátkém horizontu (2900 v případě zpomalení eskalace tempa růsti proti enormním 26 000 případům, pokud by se denní růst urychlil na 50 %).

Proto platí, že veškerá opatření vedoucí k minimalizaci kontaktů, a tím omezení expozice nákazy mají smysl a je správné je dodržovat. Všichni tím můžeme přispět k tomu, že za 10 dní nebude počet případů vyšší o dva řády ale např. pouze jeden řád, což samotné je pro zvládnutí epidemie zcela klíčové. Uvedený příspěvek ukazuje, jak jakékoliv zmenšení šance na přenos viru může působit na kontrolovatelnost růstu celkového počtu nakažených.

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.
Vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČKP a ČAP

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články