MMR: Od zájezdu do oblastí, kde je koronavirus, lze odstoupit bez storno poplatků


			MMR: Od zájezdu do oblastí, kde je koronavirus, lze odstoupit bez storno poplatků
27.2.2020 Spektrum

Čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle informací Ministerstva pro místní rozvoj občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků.

Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. Ocitne-li se zákazník v průběhu zájezdu v souvislosti s onemocněním v nesnázích, je mu cestovní kancelář povinna poskytnout pomoc. Jestliže v důsledku těchto událostí uvízne v destinaci, nese ve většině případů cestovní kancelář náklady na jeho ubytování nejvýše za tři noci, nejde-li o osoby, které pro své zdravotní omezení vyžadují zvláštní péči.

Právě tyto podmínky jsou dle Ministerstva pro místní rozvoj naplněny pro celé území Čínské lidové republiky, kam v současné době Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat s výjimkou nezbytně nutných případů. Možnost zrušení zájezdu bez zaplacení stornopoplatků se může týkat i území jiných států, kde dochází k šíření onemocnění v menším měřítku, pokud by cesta, nebo místo pobytu byly dotčeny karanténními opatřeními.


Mohlo by vás zajímat: Cestovní pojištění ve stínu koronaviru. Na co si dát pozor?


V těchto případech může od smlouvy odstoupit také samotná cestovní kancelář. V případě, že se zákazník v souvislosti s onemocněním nebo ochrannými zdravotními opatřeními ocitne v průběhu zájezdu v nesnázích, je cestovní kancelář povinna mu bezplatně poskytnout pomoc, zejména ho informovat o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, pomoci se zprostředkováním komunikace na dálku a s nalezením náhradního cestovního řešení.

Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka, jak bylo dohodnuto ve smlouvě, nese cestovní kancelář ve většině případů náklady na nezbytné ubytování, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Toto  omezení se nevztahuje na některé kategorie osob, které vzhledem k zdravotním omezením vyžadují zvláštní péči. Cestujícím, kteří zakoupili samostatné letenky nebo ubytování, doporučujeme, aby se o možnostech zrušení cesty informovali u příslušné letecké společnosti nebo ubytovatele, případně na poskytovatele svého cestovního pojištění.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články