Nový občanský zákoník: Zásadní změny v právní úpravě pojistné smlouvy


			Nový občanský zákoník: Zásadní změny v právní úpravě pojistné smlouvy
2.7.2012 Spektrum

Seriál, s využitím důvodové zprávy k návrhu NOZ, seznamuje čtenáře s hlavními a podstatnými změnami, které nová právní úprava přináší.

Součástí nového občanského zákoníku je úprava pojistné smlouvy v § 2758 až 2872 s tím, že stávající zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, se nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, tj. 1. ledna 2014, zrušuje. Důvodová zpráva tento postup vysvětluje teoretickými i praktickými důvody. Jako hlavní zdůrazňuje, že „občanský zákoník má jako určující a univerzální kodex soukromého práva obsahovat co možná úplnou kodifikaci smluvních typů. U pojistné smlouvy zakládající soukromé pojištění je její začlenění do kodexu občanského práva zvlášť důležité a i ze systematického hlediska logické, neboť se jedná o právní úpravu svou povahou obecně se dotýkající soukromého života lidí a provázející jej v úzkém sepětí.“ Dále se uvádí, že „soukromé pojištění úzce navazuje na řadu institutů upravených občanským zákoníkem (např. již samotná úprava vzniku, změn a zániku závazků, pojetí škody, jakož i úprava povinnosti nahradit škodu, popřípadě jinou újmu, a mnohé další).“ Z praktických důvodů se poukazuje na to, že nové pojetí obecných obligačních institutů vyžaduje, aby se jim dosud zvláštní úprava soukromého pojištění přizpůsobila.

JUDR. JANA ČECHOVÁ 
PHDR. VLADIMÍR PŘIKRYL 
MINISTERSTVO FINANCÍ 

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE

 Pojistný obzor 

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články